Dzi jest 鈔oda, 21 lutego 2024 roku
Imieniny obchodzi: Eleonora, Robert, Feliks, Fortunat, Lenka

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Wicestarosta na Forum
Dodano: 2012-04-28 18:00:32

Marek Kotschy wicestarosta szczecinecki uczestniczy髒 w Forum Gospodarczym Polska - Europa 髒rodkowa - Chiny.

Przez 2 dni w Polsce przebywa髒 premier Chin Wen Jiabao. Szef rz髒du Pa髒stwa 髒rodka przyjecha髒 z misj髒 pog髒髒bienia wsp髒pracy z Polsk髒 i krajami Europy 髒rodkowej. Wczoraj, 26.04.2012 r., w Warszawie wraz z chi髒skimi biznesmenami wzi髒髒 udzia髒 w Forum Gospodarczym Polska - Europa 髒rodkowa -Chiny.

Podczas specjalnego wyst髒pienia Wen Jiabao zaprezentowa髒 now髒 strategi髒 inwestycyjn髒 Chin dla 髒rodkowej cz髒ci naszego kontynentu. Ponadto podczas sesji plenarnych Forum, przedstawiciele rz髒d髒w obu pa髒stw, instytucji zajmuj髒cych si髒 inwestycjami zagranicznymi, promocj髒 handlu i biznesmeni, rozmawiali m.in. o nowej roli Chin w gospodarce 髒wiatowej, chi髒skim modelu inwestycji zagranicznych 璽 Go Global, r髒nicach mi髒dzy chi髒sk髒 a zachodni髒 kultur髒 biznesu, nowych technologiach oraz perspektywach rozwoju wsp髒pracy.

W tym wa髒nym wydarzeniu gospodarczym uczestniczy髒 r髒wnie髒 Marek Kotschy wicestarosta szczecinecki oraz Maciej Makselon ze szczecineckiego ratusza. Przedstawiciele dw髒ch szczecineckich samorz髒d髒w brali udzia髒 w sesjach plenarnych Forum i przy okazji imitazioni borse firmate promowali Stref髒 Ekonomiczn髒 w Szczecinku.

-璽Mia髒em przyjemno髒髒 porozmawia髒 z Prezesem PAIIZ-u, przedstawicielem Fundacji dla Rozwoju Kooperacji Polska-Chiny, jak r髒wnie髒 z chi髒skimi biznesmenami, kt髒rzy s髒 zainteresowani inwestowaniem w Polsce. Ciesz髒 si髒, 髒e uda髒o mi si髒 przedstawi髒 im nasz髒 ofert髒, 髒e na bazie do髒wiadcze髒 przywiezionych z Chin, wiedzia髒em w jaki spos髒b rozmawia髒.璽 璽 m髒wi Marek Kotschy.

Wicestarosta szczecinecki ocenia udzia髒 w Forum bardzo pozytywnie i twierdzi, 髒e je髒eli chcemy promowa髒 nasz髒 ofert髒, aktywna obecno髒髒 na tego typu przedsi髒wzi髒ciach jest wr髒cz obowi髒zkowa.

Organizatorem Forum by髒o Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

tekst: Edyta Wieleba-Maty髒niak

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: