Dzi jest 鈔oda, 21 lutego 2024 roku
Imieniny obchodzi: Eleonora, Robert, Feliks, Fortunat, Lenka

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Z minister o stadionie
Dodano: 2012-04-28 18:47:37

Starosta szczecinecki rozmawia z minister sportu Joann Much o budowie stadionu lekkoatletycznego w Szczecinku.

Jak ju髒 wczeniej informowalimy starosta szczecinecki Krzysztof Lis planuje kolejn sportow inwestycj w Szczecinku – stadion lekkoatletyczny. Ostatnio (04.04. w Waczu) rozmawia o tym przedsiwziciu nawet z minister sportu i turystyki Joann Much.

Podczas spotkania starosta zabiega o wsparcie finansowe budowy stadionu oraz o wpisanie tej inwestycji na resortow list zada priorytetowych, co pozwolioby na jej dofinansowanie w wysokoci 50% koszt籀w ze rodk籀w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Stadion lekkoatletyczny miaby powsta na obecnym boisku Zespou Szk籀 nr 6 w Szczecinku. Zgodnie z planem skadaby si z 6-8 tor籀w, bie髒ni do skoku w dal, tr籀jskoku z bie髒ni tartanow, polem do rzutu dyskiem, oszczepem oraz pchnicia kul. Ponadto stadion otaczayby trybuny na 500 os籀b.

Obiekt pozwoliby na organizowanie makroregionalnych zawod籀w lekkoatletycznych, treningi dla sportowc籀w, jak r籀wnie髒 podni籀sby rang sportow Szczecinka i powiatu szczecineckiego.

Warto doda, 髒e przedsiwzicie jest pozytywnie zaopiniowane przez Polski Zwizek Lekkiej Atletyki, Polski Zwizek Triathlonowy, Polski Zwizek Picioboju Nowoczesnego, Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespo籀w Sportowych, Zachodniopomorski Zwizek Lekkiej Atletyki oraz Zarzd Wojew籀dzki Ludowych Zespo籀w Sportowych.

tekst: Edyta Wieleba-Matyniak

zdjcia: Starostwo Powiatowe w Waczu

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: