Dzi jest czwartek, 30 marca 2023 roku
Imieniny obchodzi: Aniela, Leonard, Amelia, Jan, Amadeusz, Kwiryn, Dobromir

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Paweł Mikołajewski - człowiek z wizją rozwoju
Dodano: 2013-01-17 23:09:35

27 stycznia w Białym Borze odbędą się przyspieszone wybory na stanowisko Burmistrza. Przedterminowe głosowanie jest wynikiem śmierci Burmistrza Franciszka Lecha Kwaśniewskiego. Jednym z pięciu kandydatów na fotel włodarza miasta jest Pan Paweł Mikołajewski, który był wiceburmistrzem, a aktualnie pełni funkcję komisarza. Postanowiliśmy przedstawić jego sylwetkę i porozmawiać z nim o jego wyborczych planach na rzecz Białego Boru.

Paweł Mikołajewski to 36-letni mąż i ojciec dwóch synów. Jak sam twierdzi, są dobrą rodziną, która poza pracą i szkołą, realizuje swoje pasje. Jest absolwentem polonistyki, organizacji i zarządzania oświatą oraz zarządzania projektami europejskimi. Związek Powiatów Polskich przyznał mu certyfikat „Eksperta w dziedzinie Funduszy Europejskich”.

Mój program to nie tylko spojrzenie na dwa najbliższe lata. To wizja rozwoju, która potrzebuje więcej czasu. A co najważniejsze mój program ma ludziom pomagać godnie żyć, a nie godnie przetrwać.
Paweł Mikołajewski

Bardzo często korzysta z różnego rodzaju szkoleń, po to by posiadać aktualną wiedzę w sprawach samorządu. Poniżej wywiad z kandydatem:

Jak rozpoczęła się Pana działalność poświęcona Miastu i Gminie Biały Bór?

W szczecineckim starostwie pracowałem przez 8 lat, tam zajmowałem się pozyskiwaniem pieniędzy na inwestycje dla całego powiatu. Wtedy po raz pierwszy zdobyłem pieniądze na zadania, które były realizowane w Białym Borze. Ocieplenie Domu Kultury, szkół w Drzonowie, Sępolnie i szkoły ukraińskiej – to między innymi był mój projekt.

Od dwóch lat w gminie spędzam więcej czasu niż w swoim mieszkaniu w Szczecinku. Burmistrz Lech Franciszek Kwaśniewski zatrudnił mnie jako swojego zastępcę, bo zaufał mojej wiedzy i temu, że nie jestem uwikłany w żadne układy. Odpowiadało mu, że ludzi traktuję równo, bez uprzedzeń. To był mój początek.

Szybko zauważyłem, że praca to nie tylko urząd, to ludzie, którym należy pomagać, to różne historie, to łatwe i trudne sprawy. Dlatego uważam że zadaniem Burmistrza jest odpowiedzialna praca dla wszystkich, bezrobotnych, seniorów, przedsiębiorców, Polaków i Ukraińców. Bez wyjątku, bez uprzedzeń.

Turystyka i wypoczynek to kierunki rozwoju, które mają jedno zadanie - dać ludziom pracę.
Paweł Mikołajewski

Mój program to nie tylko spojrzenie na dwa najbliższe lata. To wizja rozwoju, która potrzebuje więcej czasu. A co najważniejsze mój program ma ludziom pomagać godnie żyć, a nie godnie przetrwać.

Jaki jest wobec tego Pański plan rozwoju Gminy?

Pierwszym i podstawowym zadaniem Gminy, jest wspieranie rozwoju swoich mieszkańców. Jestem zwolennikiem rozwoju w trzech kierunkach. Ma to być turystyka, Eko-inwestycje i przemysł lekki.

Jeszcze w 2013 roku planuję pozyskanie nowego inwestora. Nowy zakład przemysłowy powstanie już niedługo. W chwili obecnej prowadzę rozmowy z inwestorem, który otworzy w Białym Borze zakład produkujący proste narzędzia gospodarcze. Będzie to praca dla 40 osób. Otwarcie planowane jest jeszcze na rok 2013.

W kwestii turystyki uważam, że należy budować branżę hotelarską i wypoczynkową dla ludzi, którzy będą przyjeżdżać na zawody jeździeckie do Białego Boru. Od 2013 roku zawody będą organizowane co 2 tygodnie, do miasta przyjeżdżać będzie około 400 osób. Trzeba ich położyć spać, dać im jeść, dać atrakcje.

Jeśli mowa o przemyśle lekkim, to głównym problemem Gminy jest brak gminnych działek inwestycyjnych. Trzeba poszukiwać potencjału na ograniczonym obszarze. Do tego należy wykorzystać powołane do tego instytucje - Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Centrum Obsługi Inwestora oraz inne instytucje.

Ekoinwestycje będą związane z rozwojem biogazowni, farm fotowoltaicznych, instalacji proekologicznych. Będą to programy rozwoju i tworzenia miejsc pracy powiązanych z dotacjami krajowymi i unijnymi, które można pozyskać przy okazji Odnawialnych Źródeł Energii.

Wspomniał Pan o nowych miejscach pracy. Aktualnie wzrasta bezrobocie i wcale nie jest łatwo temu zaradzić. Czy na ten problem ma Pan jakiś pomysł?

W roku 2013 zamierzam aktywnie wspierać tworzenie nowych miejsc pracy na terenie całej Gminy. Jak mówiłem, powstanie zakład przemysłowy, a gwarantem jego powstania będzie Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku oraz Starosta Szczecinecki, który zabezpieczy dotację na stworzenie nowych miejsc pracy i da gwarancję zobowiązań podjętych przez gminę dla Przedsiębiorcy.

Szybko zauważyłem, że praca to nie tylko urząd, to ludzie, którym należy pomagać, to różne historie, to łatwe i trudne sprawy.
Paweł Mikołajewski

Dodatkowo chciałbym powołać Społeczne Forum Białoborskich Przedsiębiorców – będzie to nieformalne ciało doradcze dla Burmistrza. Do udziału w Radzie zaproszeni zostaną wszyscy przedsiębiorcy, tak by przynajmniej raz na pół roku spotykać się z Burmistrzem i omawiać sprawy związane z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorczości na terenie Gminy Biały Bór.

Zamierzam też nadal wspierać przygotowanie wniosków o dotacje na stworzenie miejsc pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Omawiam wnioski, pomagam je wypełnić, tak by dokumenty przedsiębiorców z Białego Boru były kompletne i dobrze przygotowane.

A co z edukacją w Pańskim regionie? Dla szkolnictwa też nastały przecież ciężkie czasy.

Jestem przeciwnikiem likwidacji szkół wiejskich. Należy jedynie przebudować strukturę organizacyjną, tak by znaleźć oszczędności w funkcjonowaniu jednostek. W chwili obecnej prowadzę rozmowy w celu wydzierżawienia dachów naszych szkół, tak by zainstalować tam instalacje solarne, które pozwolą na obniżenie kosztów stałych (opłat za prąd i kosztów wody).

Chcę otworzyć w roku 2013 darmową szkołę dla dorosłych, tak by mieszkańcy Gminy mogli zdobyć za darmo wiedzę, która zwiększy im szansę na znalezienie zatrudnienia. Pierwszym kierunkiem będzie opiekun medyczny. Potem szkolenia zawodowe.

Dla Drzonowa należy przygotować dokumentację, która za 3 lata pozwoli wybudować małą halę sportową typu hala namiotowa o niskich kosztach utrzymania.

W Zespole Szkół nr 1 należy wzbogacić wyposażenie sportowe np. o ściankę wspinaczkową dla dzieci i młodzieży. Dzięki nowym elementom wyposażenia, łatwiej będzie pozyskać obozy sportowe latem, które dają szkole możliwości zarobkowania.

W Zespole Szkół nr 2 istnieje możliwość wyremontowania wnętrza i wzbogacenia budynku o pokoje wypoczynkowe, co pozwoli na zwiększenie ilości pieniędzy na funkcjonowanie szkoły – remont ma zostać sfinansowany w 90% z dotacji.

Ponadto w kwestii finansowania szkół mniejszościowych zwiększy się dotacja ze strony Ministerstwa Edukacji, co powinno zmienić sytuację szkoły na lepszą.

W Sępolnie Wielkim należy zwiększyć bezpieczną przestrzeń dla rekreacji dzieci, żeby nie trzeba było prowadzić zajęć sportowych w hollu szkoły.

Kolejnym ważnym aspektem dla wszystkich mieszkańców jest opieka zdrowotna i społeczna. Co prawda, aktualnie nie jest tak źle, bo Białoborzanie mają do wyboru więcej niż jedną przychodnię i więcej niż jedną aptekę, ale jeśli zostanie Pan Burmistrzem, jakie widzi Pan obowiązki w tym zakresie?

Należy przestrzegać, aby podejmowane kroki służyły rozwojowi służby zdrowia w Białym Borze, tak by dostępność do usług medycznych była coraz większa. To prawda, że teraz pacjenci mają dość komfortową sytuację w kwestii aptek czy przychodni.

Zadaniem Burmistrza jest wspieranie wszelkich działań zmierzających do zwiększania dostępności do takich usług. Dzięki takiemu zrównoważonemu działaniu mieszkańcy Gminy mogą w Białym Borze korzystać z usług rehabilitacji, które wcześniej zostały w Gminie przeniesione do Szczecinka.

Byłem autorem pomysłu stworzenia rehabilitacji przy wykorzystaniu sprzętu, który gmina kupowała przez lata. Ponadto, myśląc o seniorach i wysokich kosztach utrzymania mieszkańców Gminy w Domach Opieki Społecznej należy przyczynić się do utworzenia gminnego Domu Pomocy Społecznej, który pozwoli, że zamiast płacić i wysyłać seniorów do innych gmin, zaczniemy zarabiać, i tworzyć godne warunki życia białoborskim seniorom na terenie Gminy, a nie poza nią.

Niezwykle istotne dla każdego regionu są inwestycje. Planuje Pan tego typu działania w Gminie?

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe należy bardzo przemyśleć wszelkie planowane w gminie inwestycje, by nie robić kolejnych parkingów, bo kto na nich będzie stawiał samochody, kiedy przyjdzie większa bieda?

Każdą złotówkę, należy dokładnie obejrzeć by jej nie stracić. Podstawową ideą inwestycji gminnych musi jedna zasada – inwestycje realizujemy za pieniądze pozyskane z dotacji. Inwestujemy w obszary, które przyczynią się do stałego wzrostu gospodarczego.

Biały Bór ma wielki potencjał, który do tej pory nie do końca został wykorzystany. Turystyka i wypoczynek, to kierunki rozwoju, które mają jedno zadanie - dać ludziom pracę. Tylko, żeby ludzie chcieli tu przyjechać, trzeba stworzyć warunki do tego by chcieli tu zostać.

Podjąłem działania, dzięki którym mamy wreszcie kompletną dokumentację centrum miasta. To ma być nowoczesne centrum, w którym ludzie będą chcieli przebywać, co będzie pobudzać lokalny handel, bo im więcej ludzi w centrum tym większy ruch handlowy.

Nowoczesna fontanna bez barier może stać się miejscem wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Toaleta publiczna – rozwiąże problem zanieczyszczania okolicznych nieruchomości, trawników, czy przystanku. Malutka wiata pozwoli na prowadzenie sprzedaży lokalnych produktów. Siłownia parkowa to nie tylko zdrowy styl życia, to również miejsce, które będzie magnesem dla obozów sportowych, czy wspomnianej rehabilitacji. Generalizując inwestycje należy planować na wiele lat, nie tylko na bieżąco.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa planuję darmowe i ekologiczne oświetlenie miejsc publicznych, które często są używane przez mieszkańców (miejsca rekreacji i wypoczynku, jak również niebezpieczne przystanki autobusowe i cmentarze wiejskie).

W 2013 roku pojawią się lampy solarno-wiatrowe, które za darmo będą oświetlać Kamienną. Później lampy pojawią się w Kalisce, Grabowie, Cieszęcinie, Białce, Białym Dworze, Białym Borze. Na tę inwestycję pozyskam pieniądze z Unii.

Skoro omówiliśmy już edukację, opiekę, inwestycję to może pora na ochronę środowiska, która współcześnie staje się coraz bardziej popularna, a przez to znacząca. Co chce Pan osiągnąć w tej materii?

Gmina musi się skupić zarówno na zabezpieczeniu ochrony dóbr natury, którymi dysponuje, jak również na kreowaniu rozwoju, który stoi w zgodzie z naturą. Ja Stawiam na Odnawialne Źródła Energii, na budowę wiatraków, instalacji solarnych, farm fotowoltaicznych (produkujących prąd z energii słonecznej) i biogazowni.

Takie inwestycje nie będą naruszać naszych zasobów naturalnych. Specjalnie przygotowane programy rządowe pozwolą dla wielu ludzi znaleźć zatrudnienie. Jako ekspert od środków unijnych zagwarantuję i pomogę pozyskiwać pieniądze dla mieszkańców Gminy Biały Bór.

Zamierzam też przystąpić do Programu Ochrony Wód Jezior Polski Północnej, co w przyszłości może spowodować, że jeziora na terenie Białego Boru zostaną własnością Gminy.

Poza tymi wszystkimi zagadnieniami ludzi interesuje też rozrywka i sport. Jakieś działania w tym zakresie?

Zamierzam wspierać rozwój klubów i stowarzyszeń, które zajmują się sportem i rekreacją. Stworzę ogólnopolską imprezę sportową, która sprawi, że Biały Bór będzie słynął z innych rzeczy, aniżeli fotoradary.

Ze względu na fakt, że obiekt „Pilawy” w chwili obecnej stanowi już zagrożenie katastrofą budowlaną, należy doprowadzić do budowy nowej sali ćwiczeń fitness i siłowni miejskiej na bazie takiego budynku, który powinien stanąć na plaży miejskiej.

Należałoby Stworzyć Ośrodek Sportu i Rekreacji, który kiedyś zlikwidowany, mógłby trwale zarządzać wypożyczalnią sprzętu wodnego, plażą miejską i właśnie siłownią. Taka instytucja nie potrzebuje przerośniętej liczby etatów, może się samodzielnie utrzymać z wpływów z plaży, organizacji spływów kajakowych, opłat za siłownię, ćwiczeń fitness i organizacji zawodów sportowych.

Stadion piłkarski wymaga modernizacji zaplecza technicznego, brakuje trybuny dla widzów, które powinny uzupełnić charakter obiektu na ulicy Sportowej.

We wszystkich sołectwach należy wybudować lub uzupełnić istniejącą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną o mini plac do gry w koszykówkę, tenis stołowy (betonowy stół do gry) oraz urządzenia do ćwiczeń siłowych, tzw. siłownia parkowa.

A rozrywka? Mieszkańcy na pewno zasługują na trochę luzu i atrakcji.

Moim pierwszym zadaniem jest przebudować Centrum Białego Boru, tak by zapewnić mieszkańcom i turystom miejsce wypoczynku i rekreacji.

Pierwszym etapem prac było odnowienie pomnika 630 lecia miasta. W 2013 roku pojawi się nowoczesna toaleta, nowa zieleń, zagospodarowana tak, by odnowić rynek i nadać mu charakter nowoczesny, ale również ukierunkowany na lokalne potrzeby.

Jak już chyba wspominałem na nowym rynku znajdzie się miejsce na prowadzenie sprzedaży lokalnych produktów rolnych. Park Miejski na ulicy Nadrzecznej ma zyskać nowe funkcje. Będzie tam miejsce na wypoczynek z dziećmi.

Już w 2013 roku, w Białym Borze odbędzie się I Ogólnopolski Bieg na 10 kilometrów, do przyszłego sezonu przygotowane zostaną nowe elementy szlaków turystycznych, do biegania, do chodzenia z kijkami, i jazdy rowerami. Odnowione zostaną kolejne bunkry wokół Jeziora Ławiczka i Łobez.

W Sołectwach powinny pojawić się nowe elementy wyposażenia wiat i terenów wokół nich. Należy też doprowadzić do modernizacji kilku świetlic wiejskich – w Biskupicach, Białej Dyminku i Przybrdzie. W innych świetlicach, należy prowadzić stałe prace, które pozwolą modernizować ich stan.

Dni Białego Boru mają być nowoczesną imprezą, która przyciągnie najlepsze zespoły, tak by dać jak najwięcej zabawy, przy minimalnych wydatkach Gminy. Lato będzie wzbogacone nowymi imprezami, które podniosą atrakcyjność Białego Boru. Jesienią zaś nowymi imprezami ma być na stałe noc Bluesa – BB Night, konkurs poetycki o Jabłko Damiany, czy Białoborskie Mikołajki, czyli imprezy organizowane w świetlicach dla dzieci przez BCKiR.

Te wszystkie rzeczy wpływają na lepszy wizerunek miasta. A powinien on być oparty na technologiach odnawialnych źródeł energii, jak również na nowoczesnym zarządzaniu.

Z fotoradarów zamierzam uczynić rzecz, która przestanie siać postrach, złość i śmiech. W Białym Borze należy zorganizować targi bezpieczeństwa drogowego, co przyciągnie zarówno wielu wystawców, jak i zainteresowanych klientów. Ponieważ nie ma możliwości likwidacji fotoradarów, to trzeba skorzystać ze złej famy fotoradarów, żeby zmienić ich wizerunek i zbudować wokół nich pozytywną atmosferę. Należy wspierać budowę wizerunku miasta, w którym odbywają się najlepsze zawody jeździeckie w Polsce i Europie.

Wiadomo, że tego wszystkiego nie osiągnie Pan w pojedynkę. Istotna stanie się współpraca z innymi działaczami, nie tylko politycznymi. Przewiduje Pan taką?

W mojej opinii nie liczą się interesy partii politycznych, bo w Gminie nie ważny jest polityk – w Białym Borze ważny jest człowiek. A tych dzielimy na mądrych i głupich, a nie tych z partii X, lub Y…

Należy wzmocnić współpracę z organizacjami pozarządowymi, bo to one stanowią siłę. Będę wspierał zarówno seniorów, jak i ludzi młodych. Sportowców i wszelkie grupy młodzieży, które działają na rzecz rozwoju społeczności Białego Boru.

Ważnym elementem rozwoju jest tworzenie kolejnych wspólnych programów współpracy międzynarodowej – polsko-niemieckiej i polsko-ukraińskiej. Specjalnie do tego celu Biały Bór stał się członkiem Forum Samorządowego Polska – Ukraina. Uważam, że skoro nam ktoś kiedyś pomógł wejść na drogę demokracji, to i my musimy teraz pomóc tym, którzy w demokracji jeszcze nie żyją.

W urzędzie pod moim kierownictwem będą prowadzone darmowe porady prawne dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Gminy. Tak by urząd stał się jeszcze bardziej przyjazny.

Trzeba pamiętać, że Biały Bór jest nie tylko gminą miejską, ale i wiejską. Co więc z rolnictwem?

Należy wspierać rolnictwo ekologiczne, zachęcać zarówno rolników, jak i przedsiębiorców zajmujących się EKO–produkcją do prowadzenia sprzedaży bezpośrednio na terenie Gminy Biały Bór. Tak też będę robił.

A mieszkania? Jest jakiś pomysł na zmianę w tym zakresie?

Ze względu na znikomy przyrost mieszkań w Białym Borze, jak również na ich zły stan techniczny chciałbym wdrożyć program dopłat gminnych dla wspólnot mieszkaniowych, które samodzielnie podejmą modernizację elewacji swoich kamienic i budynków. Przygotuję też program rozwoju mieszkań komunalnych na lata 2014 - 2018, który pozwoli zwiększyć ilość i dostępność do mieszkań komunalnych.

No to teraz tak na zakończenie. Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska i fotoradary? Co powie Pan o tym?

Niedawno OSP Biały Bór odebrało nowy samochód strażacki marki Mercedes. Będzie on chronił mieszkańców i ich majątek. To pierwszy nowy samochód w historii Białego Boru. Stale będę również wspierał wyposażenie pozostałych jednostek OSP w Grabowie, Sępolnie Wielkim i Drzonowie.

Zamierzam zmniejszać koszty utrzymania strażackich obiektów, dzięki stworzeniu Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo należy poddać termomodernizacji, ociepleniu garaże jednostek OSP w Grabowie i Drzonowie.

Utrzymanie posterunku Policji w Białym Borze już zostało załatwione - teraz robię wszystko by jak najwięcej było wspólnych patroli ze Strażą Miejską. A Straż Miejska nie będzie już zwiększać swej liczebności, taka możliwość może dotyczyć tylko ewentualnie stażystów, praktykantów, lub pracowników publicznych, na których gmina nie ponosi kosztów zatrudnienia.

Ponadto w kwestii funkcjonowania straży. Od ubiegłego roku publicznie mówiłem, że jestem zwolennikiem likwidacji fotoradarów mobilnych i jeśli już fotoradary muszą być, to chciałbym aby były tylko te, które stoją w słupach.

Dziękuję w takim razie za rozmowę i życzę sukcesu. Wydaje się, że warto, aby wszystkie te plany się spełniły.

Dziękuję również. Oby tak się stało.

Z Pawłem Mikołajewskim rozmawiała Magdalena Uszyło

REKLAMA

Przeczytaj take: