Dzi jest czwartek, 30 marca 2023 roku
Imieniny obchodzi: Aniela, Leonard, Amelia, Jan, Amadeusz, Kwiryn, Dobromir

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

W Berlinie o ofercie turystycznej Ziemi Szczecineckiej
Dodano: 2013-05-16 16:36:00

15.05.2013r. przedstawiciele podmiot髒w turystycznych z terenu naszego powiatu, pod przewodnictwem wicestarosty, Marka Kotschego w sk髒adzie:

- Justyna Przybylska - Go髒髒biewska, SZLOT
- Mariusz Getka, cz髒onek zarz髒du LGR Partnerstwo Drawy
- Maciej Wi髒rek, SAPIK
- Marek Bogdanowcz, radny miejski
- Miros髒aw Szukiel, Hotel Pojezierze
- Mateusz Ciesielski, wiceprezes LOT Borne Sulinowo

spotkali si髒 w Berlinie z kierownictwem Polskiej Organizacji Turystycznej Oddzia髒 Berlin.

Spotkanie mia髒o na celu zaprezentowanie powiatu szczecineckiego jako miejsca godnego polecenia pod wzgl髒dem turystycznym, jego walor髒w, potencja髒u oraz gotowych produkt髒w turystycznych.

Przedstawiciele powiatu przekazali ulotki i prospekty promuj髒ce nasze tereny oraz zaprosili kierownictwo POT-u na festiwal balonowy o memoria髒 Kurta Hummela.

Spotkanie przebieg髒o cheap nike air max 90 w przyjaznej atmosferze. Reprezentanci powiatu szczecineckiego po kolei przedstawiali atrakcje swoich teren髒w oraz pokazywali gotowe produkty oraz imprezy, kt髒re organizuj髒.

Wicestarosta otrzyma髒 zapewnienie, 髒e POT Odzia髒 Berlin zaanga髒uje si髒 w promocje naszego terenu. Prawdopodobnie we wrze髒niu tego roku b髒dziemy mieli okazj髒 go髒ci髒 niemieckich dziennikarzy zajmuj髒cych si髒 tematyk髒 turystyczn髒, ale nie jest to jedyna propozycja jaka wysz髒a od Polskiej Organizacji Turystycznej Oddzia髒 Berlin.

Mateusz Ciesielski

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: