Dzi jest wtorek, 4 sierpnia 2020 roku
Imieniny obchodzi: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Obradował Konwent Starostów
Dodano: 2013-07-12 13:22:44

Starostowie zachodniopomorskich powiatów spotkali się na kolejnym posiedzeniu Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które tym razem odbyło się w Bornem Sulinowie.

Pilność i chęć omówienia spraw dotyczących samorządu powiatowego, spowodowały, że Krzysztof Lis Przewodniczący Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zwołał posiedzenie Konwentu.

8 lipca w sali konferencyjnej Centrum Rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie, zebrali się m.in. Jacek Jarząbek Zastępca Głównego Geodety Kraju, Agnieszka Majewska Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Zbigniew Piskorz Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego, st. bryg. Roman Budynek Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz starostowie powiatów województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z wcześniej zaplanowanym porządkiem obrad uczestnicy rozmawiali o tym, jakie służby powinny usuwać z dróg powiatowych zanieczyszczenia ropopochodne powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz omawiali warunki udziału powiatów w projekcie „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I” realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Po długiej dyskusji starostowie wraz z zaproszonymi gośćmi wypracowali szczegóły dotyczące udziału samorządów powiatowych ww. projekcie, w tym sprawy jego finansowania.

Ponadto Konwentu przygotował 2 stanowiska: w sprawie odebrania Powiatom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, środków finansowych niezbędnych dla zadań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz w sprawie zarządzania drogami powiatowymi. Stanowiska zostały wysłane odpowiednio do Wiceministra i jednocześnie Ministra Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zachodniopomorskich parlamentarzystów i Prezesa Związku Powiatów Polskich.

tekst i zdjęcia: Edyta Wieleba-Matyśniak

REKLAMA

Przeczytaj take: