Dzi jest czwartek, 23 maja 2019 roku
Imieniny obchodzi: Emilia, Iwona, Leoncjusz, Micha, Renata

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Transport dla osób niepełnosprawnych
Dodano: 2012-08-10 18:06:41

Powiat szczecinecki kupił kolejne pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Dwa nowoczesne i funkcjonalne pojazdy marki Mercedes Benz będą użytkowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczecinku oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku.

Pojazd dla PZD w Szczecinku jest niezbędny do przewozu jego 8 pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie wykorzystywała samochód do realizacji swojej statutowej działalności, przewozu niepełnosprawnych dzieci np. na zajęcia wczesnego wspomagania.

Pojazdu dla Powiatowego Zarządu Dróg kosztował 159.500 zł , a dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 142.000 zł.

Zakup Pojazdów został sfinansowany ze środków własnych samorządu przy ponad 40 % dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II, obszar „D” – likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim”.

W ramach ww. programu powiat szczecinecki otrzymał również 50% dofinansowanie z obszaru „B”na likwidację barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku. Zadanie to również zostało zrealizowane.

tekst i zdjęcie: Edyta Wieleba-Matyśniak

REKLAMA

Przeczytaj take: