Dzi jest pi徠ek, 10 lipca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Olaf, Witalis, Filip, Amelia, January, Antoni, Sylwana

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Szczecinku
Dodano: 2014-05-09 15:48:51

W Szczecinku OHP zorganizowao „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” oraz „Dni Otwarte OHP”. Organizatorami Dni byli: Orodek Szkolenia Zawodowego OHP i Punkt Porednictwa Pracy OHP w Szczecinku oraz 16-19 Hufiec Pracy i Wielofunkcyjna Plac籀wka Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

W pierwszym dniu obchod籀w - 5 maja 2014r. w Orodku Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku zostay przeprowadzone spotkania z modzie髒 uczestnikami projektu „OHP jako realizator usug rynku pracy”. M.in. odbya si inauguracja szkolenia „Stolarz meblowy z obsug w籀zka jezdniowego”, warsztaty dot. aktywnych form poszukiwania pracy w Polsce i na rynku pracy w UE, prezentacje multimedialne: „Polska – OHP – 1O lat w UE”, „Dobre praktyki – projekty OHP” i „Gwarancje dla modzie髒y” oraz indywidualne konsultacje promujce dziaalno Hufca Pracy, OSZ i PPP. Tego samego dnia z prezentacjami multimedialnymi zapoznaa si modzie髒 z Gimnazjum dla Dorosych w Zespole Szk籀 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, podczas spotkania z panem Romanem Tranbowiczem ze szczecineckiego OSZ. W drugim dniu obchod籀w - 8 maja 2014r. na terenie Wielofunkcyjnej Plac籀wki Pomocy Rodzinie w Szczecinku odby si Piknik Europejski. Gomi pikniku byli m.in.: Natalia Wagner dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Modzie髒y w Koszalinie, Rafa Stasik dyrektor Zespou Szk籀 im. Jana III Sobieskiego, Izabela Rudy promotor zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku oraz przedstawiciele lokalnych medi籀w: „TV Gawex”, „TV Zach籀d”, „Radio Eska”, „Temat Szczecinecki”, „iszczecinek”. Program pikniku zawiera wiele atrakcyjnych imprez. Uczestnicy pikniku mieli okazj popisa si umiejtnociami plastycznymi, sportowymi oraz wiedz o UE. W konkursie plastycznym „Polska - 10 lat w UE” wzio udzia 25 uczestnik籀w wychowankowie Domu Dziecka i uczestnicy Hufca Pracy w Szczecinku. W ramach miniturnieju sportowego zostay rozegrane mecze piki no髒nej pomidzy uczniami Gimnazjum nr 2 a uczniami Gimnazjum dla Dorosych oraz mecz piki siatkowej pomidzy uczniami Gimnazjum dla Dorosych a wychowankami WPPR. Wielu chtnych wykazywao si wiedz o UE w zorganizowanym w trakcie pikniku quizie pn. „Co wiesz o Unii Europejskiej?” Modzie髒 bardzo chtnie braa r籀wnie髒 udzia w grach i zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Byli r籀wnie髒 chtni do prezentacji taca ulicznego Street Dance. Dru髒yny zespo籀w zwyciskich otrzymay puchary i pamitkowe medale a pozostali uczestnicy konkurs籀w, gier i quizu cenne nagrody, upominki i okolicznociowe ulotki promujce 10 lat Polski w UE i projekt „OHP jako realizator usug rynku pracy” wsp籀finansowanego ze rodk籀w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Nagrody i dla uczestnik籀w turnieju ufundowali: Zachodniopomorska Wojew籀dzka Komenda OHP w Szczecinie, Centrum Edukacji i Pracy Modzie髒y OHP w Koszalinie, 16-19 Hufiec Pracy, OSZ, PPP i WPPR w Szczecinku. Cho pogoda nas nie rozpieszczaa, ale mimo kaprynej aury atmosfera bya gorca i wszyscy fajnie si bawili i grillowali. Chyba nic nie smakuje lepiej jak kiebaska z grilla, o kt籀re zadbay panie z Wielofunkcyjnej Plac籀wki Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Piknik Europejski w Szczecinku by dobr okazj do poszerzenia wiedzy o UE, okazj do integracji modzie髒y z r籀髒nych rodowisk, okazja do porozmawiania z modymi lud驕mi o ich problemach i oczekiwaniach, okazj do promowania oferty i przedsiwzi OHP, kt籀re zostay zrealizowane dziki unijnym funduszom. Sowa uznania nale髒 si gospodarzom pikniku - dyrekcji i pracownikom Wielofunkcyjnej Plac籀wki Pomocy Rodzinie w Szczecinku za organizacj i przygotowanie miejsca do obchod籀w „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”.

Projekt wsp籀finansowany ze rodk籀w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Roman Tranbowicz – OSZ Szczecinek
Zdjcia: Galerczyk Honorata – Hufiec Pracy Szczecinek, Roman Tranbowicz
REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: