Dzi jest czwartek, 30 marca 2023 roku
Imieniny obchodzi: Aniela, Leonard, Amelia, Jan, Amadeusz, Kwiryn, Dobromir

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

CZY BĘDZIE DEBATA? - STANOWISKO KOMITETÓW
Dodano: 2014-11-12 11:39:16

Stanowisko KWW Razem dla Szczecinka

Po wielu wysiłkach i kilkugodzinnych negocjacjach KWW RDS oświadcza, że prawdopodobnie debata na stanowisko Burmistrza Szczecinka odbędzie się bez udziału pana Douglasa.

Mimo zbliżonych stanowisk komitetów KW PO RP i KWW RDS nie osiągnęliśmy porozumienia w sprawach kluczowych dla możliwej debaty. Różnice stanowisk dotyczą:

1. możliwości zadawania pytań otwartych (przez mikrofon) przez wyborców
2. rodzaju pytań zadawanych przez wyborców kandydatom

1. KWW Razem dla Szczecinka optował za umożliwieniem wyborcom obecnym na debacie zadawania pytań w formie otwartej (przez mikrofon z sali, przy asystencji pełnomocnika KW). KW Platforma Obywatelska została przy stanowisku możliwości zadawania pytań spisanych na kartkach, wyselekcjonowanych przez pełnomocnika (lub osobę pomocną z KW) i przekazanych do odczytania przez pełnomocnika kandydatowi.

2. KWW Razem dla Szczecinka został przy stanowisku umożliwiającym wyborcom i kandydatom zadania pytań szeroko związanych z pełnionym urzędem i działalnością publiczną kandydata. KW Platforma Obywatelska wykluczyła możliwość zadawania tego rodzaju pytań kandydatom uznając je za pytania prywatne.

Wcześniejsza informacja medialna mówiąca o tym, że debata na fotel Burmistrza Szczecinka jest już ustalona przez komitety, pochodziła od KW Platformy Obywatelskiej. Była to informacja na etapie konspektu-szkicu, który mial być zaakceptowany i podpisany przez komitety po doprecyzowaniu możliwości zadawania pytań otwartych przez publiczność. Mięliśmy także ustalić wspólne stanowisko a w nim poinformować media o debacie. Niestety stało się inaczej. Mimo wszystko zapraszamy wyborców w środę na godz. 17.00 do C.K. Zamek na spotkanie wyborcze z naszym kandydatem na Burmistrza Szczecinka, panią dr Joanną Pawłowicz, na którym mieszkańcy będą mogli zadawać osobiście pytania.

KWW RAZEM DLA SZCZECINKAStanowisko KWW Platforma Obywatelska RP

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostaliśmy zaskoczeni kolejną próbą renegocjacji uzgodnionych wczoraj z KW „Razem dla Szczecinka” warunków przeprowadzenia w środę 12.11.br. debaty między kandydatami na Burmistrzów w Centrum Konferencyjnym „Zamek”.

Uzgodnione wczoraj warunki były kompromisem, w którym KW PO RP ustąpił „Razem dla Szczecinka”, w prawie wszystkich zgłaszanych wcześniej zastrzeżeniach. Obie strony zgodziły się co do rezygnacji z pomysłu bezpośredniego zadawania pytań z sali, poprzez podawanie mikrofonu widzom. Pytania te miały się i tak pojawić. Miały być składane w formie pisemnej, losowane i weryfikowane jedynie pod kątem obraźliwych treści. Taka forma zapobiegłaby bezpośredniemu obrażaniu kandydatów i zamienieniu debaty w wątpliwej jakości spektakl, nad którym trudno byłoby zapanować.

Dziś po raz kolejny „RdSz” wraca do tego pomysłu. Po dzisiejszych rozmowach z „RdSz” staje się dla nas absolutnie czytelne, jaki scenariusz forsują jego przedstawiciele. Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że „RdSz” zależy na zadaniu pytań insynuujących niezgodne z prawem działania Burmistrza J. Hardie-Douglasa: np. pytania o tzw. „zasypywanie jeziora” (sprawa umorzona), czy wyrok I-szej instancji w procesie z panem Adamem Bielickim (wyrok nieprawomocny, którego z powodu objęcia klauzulą poufności na wniosek skarżącego, Burmistrz niestety nie może komentować, nad czym ubolewa).

Sprawy te były wielokrotnie wyjaśniane. Burmistrz może w każdej chwili po raz kolejny wypowiedzieć się w w/w sprawach, jednak nie powinno to być sednem dyskursu o rozwoju i zarządzaniu miastem.

Uzgodniona i przekazana już mediom formuła debaty, przybliża nas do rzeczowej dyskusji, która powinna wykazać, który z kandydatów jest lepiej przygotowany do sprawowania urzędu Burmistrza Szczecinka.

To co się obecnie dzieje, jest w naszym odczuciu kolejnym dowodem na to, iż KW „Razem dla Szczecinka” tak naprawdę wcale nie zależy na debacie i pragną chronić swoją kandydatkę przed bezpośrednią konfrontacją na wiedzę i argumenty.

Informujemy, że czekamy jutro o godz. 09.00 w CK „Zamek” na przedstawicieli mediów, celem wylosowania osób zadających po jednym pytaniu obu kandydatom. Jest to zgodne z uzgodnieniami między Komitetami Wyborczymi z dn. 10.11.2014.

O godz. 17.00 Burmistrz stawi się w Centrum Konferencyjnym na debacie mimo, iż mamy świadomość, że miejsce to jest dalece niedoskonałe. (mała ilość miejsc dla publiczności i brak możliwości (poza internetem) bezpośredniej transmisji TV.

Informujemy, że Burmistrz stawi się na każde zaproszenie mediów i przyjął zaproszenie TV Gawex do udziału w debacie w dniu 13.11.2014 o godz. 17.00. Namawiamy panią J. Pawłowicz o zmianę stanowiska i przyjęcie również zaproszenia „Gawexu”. To jedyna debata, która może być bezpośrednio, na żywo transmitowana do większości mieszkańców Szczecinka.

Z poważaniem
Robert Robak
Upoważniony przez Pełnomocnika
Komitetu Platformy Obywatelskiej RP w Szczecinku

REKLAMA

Przeczytaj take: