Dzi jest pi徠ek, 21 czerwca 2024 roku
Imieniny obchodzi: Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Rusza XII Europejski Festiwal Filmowy
Dodano: 2015-09-01 11:12:57

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku ju髒 po raz pi髒ty ma zaszczyt zaprosi髒 Pa髒stwa na obchody Ma髒ego Festiwalu Filmowego 璽Integracja Ty i Ja璽, kt髒re rozpoczn髒 si髒 uroczyst髒 inauguracj髒 w dniu 8 wrze髒nia 2015 r. w kinie 璽Wolno髒髒璽 w Szczecinku o godzinie 16:00.

Z przyjemno髒ci髒 informujemy, 髒e przygotowane filmy s髒 obrazami w najlepszym gatunku, przes髒anie tych film髒w zawiera si髒 w przekonaniu o g髒髒bokim sensie zmagania si髒 z w髒asnym losem, udowadnia, 髒e w ka髒dym z nas drzemi髒 du髒e pok髒ady si髒y oraz 髒e nie jeste髒my na 髒wicie zupe髒nie sami, 髒e zawsze znajd髒 si髒 ludzi gotowi wyci髒gn髒髒 pomocn髒 d髒o髒.

W髒r髒d prezentowanych film髒w znajduje si髒 mi髒dzy innymi znakomity obraz 璽Nasza Kl髒twa璽 nominowany w roku 2015 do Oskara 璽 nagrody Ameryka髒skiej Akademii Sztuki Filmowej oraz wzruszaj髒cy, pe髒en ciep髒a i pozytywnej energii dokument 璽Moje Kilimand髒aro璽

Niew髒tpliw髒 atrakcj髒 w tym roku festiwalowym b髒d髒 warsztaty prowadzone przez specjalist髒 ds. 髒ywienia i dietetyki, psychodietetyka Pani髒 Katarzyn髒 Zieli髒sk髒 璽 Smulczak pn. 璽Prawid髒owe nawyki 髒ywieniowe, jako element kreowania pozytywnego wizerunku w髒asnego cia髒a璽, na kt髒ry zapraszamy do Zespo髒u Szk髒 nr 2 im. ks. Warcis髒awa IV.replica watches

Ponadto festiwal Filmowy 璽Integracja Ty i JA璽 to trzy dni koncert髒w, spektakli, prezentacji dzia髒alno髒ci os髒b niepe髒nosprawnych, wystaw, warsztat髒w.

Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja to szczeg髒lne forum wymiany my髒li i do髒wiadcze髒 wok髒 problemu niepe髒nosprawno髒ci i integracji spo髒ecznej. To tutaj nawi髒zywane s髒 kontakty, znajomo髒ci i nowe przyja髒nie.

Szczeg髒owy program XII Ma髒ego Festiwalu Filmowego 璽Integracja Ty i Ja璽 znajduje si髒 w za髒髒czonym informatorze.

cheap nba jerseys

Wst髒p na wszystkie wydarzenia w ramach XII Ma髒ego festiwalu Filmowego 璽Integracja Ty i Ja璽 jest bezp髒atny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PCPR w Szczecinku

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: