Dzi jest poniedzia貫k, 4 grudnia 2023 roku
Imieniny obchodzi: Barbara, Krystian, Hieronim, Jan, Bernard

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Piotr Prokopiak – szczecinecczanin wierny sobie
Dodano: 2012-10-20 13:11:37

Piotr Prokopiak to jedyny w Szczecinku czonek Zwizku Literat籀w Polskich. To autor tomik籀w poezji, zbioru opowiada oraz powieci. Jest laureatem wielu literackich konkurs籀w w caym kraju. Jego tw籀rczo ukazywaa si licznych pismach literackich, a krytycy w znakomitej wikszoci pozytywnie komentuj wszystko co wyszo spod jego pi籀ra. Pochodzi std, ze Szczecinka, jest nasz. A 髒e nie od dzi wiadomo, 髒e warto docenia to co swoje, porozmawiaam z Piotrem Prokopiakiem o tym, jaki jest jego styl pisania, ale te髒 jaki jest on sam.

„Wszyscy, kt籀rzy znaj moj tw籀rczo zwracaj uwag na to, 髒e moje wiersze, moje opowiadania, moje powieci maj w sobie t mroczno. Z czego to si bierze? Mo髒e z braku zudze jakie mam co do 髒ycia na tym wiecie. Raczej jestem pesymist, rasowym malkontentem. Wynika to r籀wnie髒 z poczucia samotnoci, samotnoci na kt籀r w pewnym sensie sam siebie skazaem. Kolosalne znaczenie ma baga髒 dowiadcze. Rozczarowanie co do czowieka, wsp籀czesnego wiata, w kt籀rym 髒yjemy. Tym bardziej 髒e (co zawsze podkrelam) nale髒 do tzw. straconego pokolenia, czyli ludzi, kt籀rzy wkraczali w dorose 髒ycie na przeomie dw籀ch system籀w. A wic, jak to redaktor naczelny kwartalnika ZNAJ okreli, do ostatniego pokolenia, kt籀re jako tako pamita PRL. Wtaczali nam w gowy pewien wiatopogld, a tu na dzie dobry, skoczyem 18 lat i cakiem odmienna rzeczywisto. Jest to w jaki spos籀b traumatyczne, z tym, 髒e bardziej traumatyczna wydaje mi si obecna Polska. Du髒o moich przyjaci籀 le髒y na cmentarzu, du髒o si rozpio, narkotyki, mierci samob籀jcze... To nie napawa optymizmem. Do tego dochodzi wszechobecna ndza duchowa i ndza w og籀le, kt籀r przykrywa si kolorowymi etykietami w markecie, stwarzajc tym namiastk luksusu. Ndza duchowa to powierzchowna, korporacyjna religijno naszego narodu, ale te髒 stan szeroko rozumianej kultury. Na przykad pisarz, kt籀ry ma wyda ksi髒k musi zao髒y na plecy w籀r i 髒ebra, chodzi po sponsorach. Zazwyczaj notable i „promotorzy” kultury opdzaj si od niego, jak od upierdliwej muchy. Pastwo nie dotuje, a je髒eli ju髒 to jest to grono tylko wybranych, wyselekcjonowanych os籀b. Aby otrzyma stypendium (np. z racji przynale髒noci do ZLP) trzeba najpierw uton w bajorze biurokracji. Nie ka髒dy ma w sobie tyle samozaparcia. Problemem te髒 jest brak prasy literackiej w kioskach. Pisma literackie upadaj jedno po drugim. Mog miao stwierdzi, i髒 spoecznoci lokalne, kt籀re nie dbaj o swoich tw籀rc籀w, s pozbawione przyszoci. Szczecinek niestety tak髒e nie stanowi tu ewenementu. Nie jest tylko nasz maomiasteczkow specyfik, aby karmi tumy obciachow, pseudokulturaln rut. Tej wypacykowanej pustoty, nigdy nie dopuszcz do swojej niszy, chobym mia zgni na barogu niezrozumienia i potpienia.”

M籀j rozm籀wca sam przyznaje, 髒e liczy na to, 髒e w Szczecinku doczekamy si salonu Empik, bo dziki niemu byby wikszy dostp do czasopism, przede wszystkim literackich, „ale jednak nadal wa髒niejsze jest to co wo髒ymy na grzbiet, ni髒 to co wo髒ymy do gowy”. Mo髒na by przecie髒 powiedzie, 髒e dostpne s wydania internetowe, 髒e przecie髒 w sieci jest wszystko, ale Piotr Prokopiak nie uznaje tego typy zastpstw. Jest zwolennikiem wyda papierowych. Fakt, 髒e pisze na komputerze swoje teksty, ale kiedy ma co przeczyta, woli mie to wydrukowane.

Czytajc tw籀rczo Piotra mo髒na zwr籀ci uwag na liczne epitety. Jego teksty przepenione s opisami najdrobniejszych szczeg籀籀w, co dla niekt籀rych mo髒e wydawa si momentami ci髒kie do zakodowania w umyle i wizualizacji w wyobra驕ni. Skd ta tendencja w jego dzieach? „Przede wszystkim jestem poet, czyli z metafor jestem za pan brat. Proz zajmuj si dopiero od dw籀ch lat i nadal to dla mnie nowe dowiadczenie. Jednak od tego sposobu opisu, od tej metaforycznej gbi, nie mog si jako uwolni. Zreszt odpowiada mi tego typu literatura. M籀j idol Bruno Schulz jest uznawany za prozaika, a uwa髒am, 髒e Sklepy cynamonowe - to czysta poezja. W mojej gowie pojawia si obrazek i zaczynam to opisywa. Uwielbiam te labirynty sowne, staram si aby m籀j jzyk by oryginalny, 髒eby to bya inna proza ni髒 og籀lnie dostpna. To jest charakterystyczne dla mojej tw籀rczoci, taki jest m籀j jzyk, rodek wyrazu. Staram si pisa o znanych rzeczach, ale w spos籀b, w jaki nikt dotd tego nie uczyni. W ten spos籀b mo髒emy na nowo odkrywa wiat realny, jego pikno, jego smak..”

Styl pisania Piotra Prokopiaka jest specyficzny i bezporedni. Nie brakuje w nim amania tabu, wulgaryzm籀w, czy tekst籀w, kt籀re wydaj si przekracza granice przyzwoitoci, kt籀re ka髒dy czytelnik wytycza sobie indywidualnie. Autor ma tego wiadomo. „Og籀lnie moje pisanie wzbudza kontrowersje. Zazwyczaj okrelany jestem jako outsider, kt籀ry nie trzyma z nikim i z niczym. Nie owijam w bawen i czsto byway sytuacje, 髒e potpiano mnie. A czy odpowiada mi pozycja outsidera? Taki si urodziem. By wiernym sobie, by bezkompromisowym i nazywa rzeczy po imieniu – do tego trzeba mie troch odwagi, jak r籀wnie髒... twardy tyek. Jednak prawdziwy artysta musi sta w opozycji do przepastnego nurtu konformizmu i terroru ciemniak籀w.”

W tekstach Piotra Prokopiaka nie brakuje r籀wnie髒 ironii i prowokacji i to one uwa髒ane s za najbardziej kontrowersyjne. „Nie wszystko co pisz trzeba traktowa dosownie i nie wszystko musi by zbie髒ne z moimi pogldami. Je髒eli autor pisze krymina i musi si wcieli w dusze i myli jakiego zboczeca albo mordercy to nie znaczy, 髒e to s jego myli. Uciekam si do prowokacji tylko po to, aby potrzsn czytelnikiem. Moim zadaniem jest pobudzi do mylenia, oburzanie te髒 jest w to wpisane. Byway takie momenty, 髒e troch agodziem swoje wypowiedzi, ale zaraz w jakim stopniu czuem, 髒e robi co przeciw sobie. Dlatego wol czasami z przysowiowej grubej rury doo髒y ni髒 by faszywym. W zasadzie czytelnicy nie powinni si skupia na mojej osobie, a wycznie na mojej tw籀rczoci. Inna sprawa, 髒e wszystkim si nie dogodzi.”

Wsp籀czenie zdarza si, 髒e pisarze tworz swoje teksty "pod czytelnika", 髒e pisz tak, aby by na to popyt, a supki sprzeda髒y rosy. Na szczcie w przypadku naszego rodzimego pisarza tak nie jest. Jest autorem, kt籀ry za priorytet ma przekazanie siebie poprzez swoje dziea, ale tylko i wycznie w spos籀b prawdziwy. „Ka髒dy tw籀rca ma „wirtualnego” czytelnika za swoim plecami, zawsze myl o czowieku, kt籀ry we驕mie moj ksi髒k do rki i przeczyta. Mimo to staram si przede wszystkim by wierny sobie i nigdy nie pisz pod kogo, czy (bro Bo髒e) na zam籀wienie. Oczywicie jestem odpowiedzialny za ka髒de sowo jakie napisz, na tym polega moja rola. Aczkolwiek s granice, kt籀rych nie przekrocz.”

***

Nowa ksi髒ka Piotra Prokopiaka pt. Wzg籀rze wisielc籀w jest ju髒 zo髒ona w wydawnictwie. Jako, 髒e autor ma ogromny sentyment do Szczecinka tytuowe wzg籀rze jest autentycznym miejscem w naszym miecie w pobli髒u cmentarza, gdzie w XVI w. palono czarownice (aktualnie jest tam maszt radiowy). Akcja powieci dzieje si we wsp籀czesnym Szczecinku, ale nawizuje do wieku XVI, do mitologii, czy historii miasta. Opowie jest fikcyjna, jednak osadzona w prawdziwych lokalizacjach. „Miaa by to powie grozy, ale chyba raczej stworzyem powie zgrozy. Temat mi bardzo bliski. Uog籀lniajc bardzo, to ksi髒ka m籀wi o zu, jakie jest w ka髒dym czowieku. Pisaem j w takim (dla mnie prywatnie) mrocznym okresie i to chyba bdzie wida. Jest tam du髒o smutku, du髒o mierci i du髒o o tym zu.”

***

„Moim modzieczym marzeniem byo zosta kiedy pisarzem. Kiedy miaem 12-13 lat, ju髒 wtedy du髒o czytaem co pisz wsp籀czeni tw籀rcy. W tamtym systemie, na kt籀ry tak wszyscy psiocz, kioski byy przepenione pras literack. Takie pisma jak: „驍ycie literackie”, „Kultura”, „Poezja” byy dostpne na co dzie. Nie miao to nic wsp籀lnego z polityk Pastwa. Ksi髒ki byy tanie, chocia髒 rozpadajce si, ale byo dobrze. Mam t satysfakcj, 髒e udao mi si w jakim stopniu zrealizowa marzenie z dziecistwa, cho nie do koca zadowala mnie to co napisaem. W innym przypadku, byoby to wiadectwem jakiej zapaci, mierci duchowej. Dla dobrego tw籀rcy i to w ka髒dej dziedzinie sztuki, wskazane jest, aby by wiecznie niezadowolonym. Konieczne jest stawianie sobie kolejnych poprzeczek.”

A o czym marzy Piotr Prokopiak teraz i czego mu 髒yczy? „Bodaj髒e witej pamici Borowski powiedzia, 髒e dop籀ki bd m籀g pisa - bd 髒y. Mo髒na mi wic 髒yczy wyciszenia i tego zwykego, najzwyklejszego witego spokoju, bo wtedy najlepiej si pisze.”

I tego wanie 髒yczymy, po stokro.

Z Piotrem Prokopiakiem rozmawiaa Magdalena Uszyo

Strona autorska: www.piotrprokopiak.pl

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: