Dzi jest poniedzia貫k, 27 maja 2024 roku
Imieniny obchodzi: Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Kultura w narodzie
Dodano: 2012-07-02 16:03:43

Czy kiedykolwiek autorzy czytaj髒 komentarze pod swoimi autorskimi tekstami?? A je髒li czytaj髒, to czy przywi髒zuj髒 do nich wag髒?? Pytanie zasadnicze brzmi: Czy jest do czego przywi髒zywa髒 wag髒??

璽I autor tej publikacji do bani i redaktorka jeszcze gorsza璽 璽 azir

璽Same pierdo髒y, a nag髒髒wek bez sensu璽 璽 asia

璽Autor pora髒ka totalna璽 璽 tomelx

璽Nast髒pny mort po Katyniu rosian ikomunistow na Polakach璽 - Smolarek

璽Chyba jeste髒 anal, czyli do dupy z twoj髒 analiz髒! Sko髒cz wa髒髒, wstydu oszcz髒d髒璽璽 - Krzysztof

To tylko kilka przyk髒ad髒w kulturalnego i dowodz髒cego 璽inteligencji璽 niekt髒rych czytelnik髒w. Nie chodzi mi o to, by by髒 z髒o髒liwym. Nie chodzi mi o to by kogokolwiek zniewa髒y髒. Ale po ostatnich komentarzach dotycz髒cych moich artyku髒髒w, postanowi髒em, 髒e przejrz髒 artyku髒y innych u u髒ytkownik髒w Interii 360. Wnioski do kt髒rych doszed髒em, s髒 przera髒aj髒ce. Okazuje si髒 bowiem, 髒e wi髒ksza cz髒髒 czytelnik髒w to ludzie kt髒rzy nie umiej髒 czyta髒. Je髒li umiej髒 czyta髒, to nie rozumiej髒, co autor m髒g髒 chcie髒 przekaza髒. Je髒li ju髒 uda im si髒 zrozumie髒 o co chodzi髒o w danym artykule, nie s髒 w stanie przyswoi髒 tak prostych form literackich, jak przeno髒nia, przerysowanie czy te髒 ironia wreszcie.

髒eby na tym si髒 sprawa ko髒czy髒a, by髒oby p髒 biedy. Niestety obrazu g髒upoty dope髒niaj髒 komentarze tych, kt髒rzy rozumiej髒 najmniej. Problem polega na tym, 髒e ludzie ci nie umiej髒 si髒 poprawnie wys髒awia髒 w naszym j髒zyku ojczystym. A nawet je髒li potrafi髒, to w ich komentarzach nie chodzi o nic innego, jak tylko zel髒y髒 autora, obrazi髒 go czy cho髒by, dla zabawy, wyprowadzi髒 z r髒wnowagi. Bo gdyby w tych obra髒liwych, czy ur髒gaj髒cych s髒owach, komentuj髒cy pr髒bowa髒 przemyci髒 cho髒 p髒inteligent髒 uwag髒 na temat danego artyku髒u to ju髒 by髒oby dobrze. Najcz髒ciej jednak komentarze brzmi髒: 璽Autor jest gupi璽 (nie to nie jest b髒髒d, tylko przerysowanie o kt髒rym wspomina髒em wcze髒niej). A ja pytam si髒 dlaczego?? Dlaczego je髒li kto髒 kto nie ma absolutnie nic do przekazania zabiera g髒os, w sprawie kt髒rej najcz髒ciej 璽 b髒d髒my brutalnie szczerzy 璽 nie rozumie. Dawno, dawno temu s髒ysza髒em takie powiedzenie: 璽Lepiej milcze髒 i udawa髒 g髒upiego, ni髒 odezwa髒 si髒 i rozwia髒 wszelkie w髒tpliwo髒ci璽 (a to w髒a髒nie jest przyk髒ad ironii o kt髒rej wspomina髒em wcze髒niej).

I owszem uda髒o mi si髒 wy髒owi髒 kilka naprawd髒 trafnych komentarzy, kt髒re celn髒 ripost髒, mog髒yby autora artyku髒u zatrzyma髒 na chwil髒 lub kt髒re zaczyna髒y bardzo ciekaw髒, zajmuj髒c髒 dyskusj髒. Absolutnie nie chodzi mi o to, 髒e ka髒dy musi si髒 zgadza髒 z autorem. Przecie髒 ka髒dy z nas jest indywidualno髒ci髒 i ma prawo do w髒asnego zdania. Tylko dlaczego wyg髒aszanie go musi si髒 wi髒za髒 z okazaniem chamstwa?? My髒l髒, 髒e ma na to wp髒yw anonimowo髒髒 jaka oferuje internet. C髒, nie da si髒 ukry髒, 髒e najg髒upsze i najp髒ytsze komentarze wyg髒aszaj髒 osoby, kt髒re s髒 璽go髒cinnie璽 na stronach Interii 360. Nie zauwa髒y髒em by jakikolwiek autor zamieszczaj髒cy swoje artyku髒y, komentowa髒 w spos髒b niekulturalny tekst髒w innych autor髒w. Mo髒e to kwestia szacunku dla innego cz髒owieka?? Mo髒e to kwestia szacunku dla pracy innego cz髒owieka?? Pewnie tak.

W髒a髒nie przysz髒o mi do g髒owy, 髒e te komentarze, w kt髒rych opinia brzmi jakby pisa髒 je kto髒 nie posiadaj髒cy pi髒tej klepki, przypominaj髒 jako 髒ywo sejm. W髒a髒nie dlatego polska wygl髒da jak 璽burdel ogarni髒ty po髒arem璽. No bo je髒li na sali sejmowej pos髒owie si髒 nie zgadzaj髒 si髒 ze sob髒 to co robi髒?? Oczerniaj髒 si髒. Ok髒amuj髒. Czas po髒wi髒cony na prac髒, zajmowany jest zmy髒lonymi statystykami, m髒tn髒 logik髒 i przys髒owiowym 璽biciem piany璽. A bieda i rozczarowanie w narodzie rozrasta si髒 z ka髒d髒 chwil髒 do gigantycznych rozmiar髒w. Ale kogo to obchodzi?? Tak d髒ugo jak mo髒na werbalnie naplu髒 na oponenta, tak d髒ugo jest dobrze. Byleby tylko nikt nie zauwa髒y髒, 髒e 璽pluj髒cy璽 nie ma tak naprawd髒 niczego do przekazania.

My髒l髒, 髒e pow髒d dla kt髒rego ludzie ci nie potrafi髒 komentowa髒 inaczej jak tylko obrzucaj髒c b髒otem autora, le髒y w wychowaniu. A raczej w braku dobrego wychowania. Podejrzewam, 髒e luki w wykszta髒ceniu te髒 maj髒 w tym sw髒j udzia髒. W髒a髒nie dlatego w Polsce tak trudno przyjmuj髒 si髒 felietony J. Clarksona. Bo ludzie nie rozumiej髒, 髒e o powa髒nej sprawie mo髒na napisa髒 Replica Watches Rolex Replica Watches 髒artobliwie, czy ironicznie. Wielu z komentuj髒cych moje felietony, gdyby przeczytali s髒owa, 髒e 璽wola髒bym dosta髒 wstydliwej choroby wenerycznej ni髒 skorzysta髒 z komunikacji miejskiej璽, natychmiast by mi jej 髒yczyli. Nie zrozumieliby przeno髒ni i poczuliby si髒 jak w raju, mog髒c rzuci髒 kamieniem w moj髒 stron髒. Im bardziej o tym my髒l髒, tym silniej w g髒owie brzmi mi jedno s髒owo. Ciemnogr髒d.

Ciemnogr髒d, panie i koniec.

Drogi czytelniku. I niezbyt drogi frustracie. Zanim wi髒c napiszesz kolejny komentarz, zastan髒w si髒 najpierw co chcesz w nim przekaza髒. Je髒li nie przychodzi Ci do g髒owy 髒adna konkretna my髒l, to po prostu nic nie pisz. Bo szkoda Twojego czasu na pisanie bezmy髒lnych g髒upot. I mojego czasu na ich czytanie. Bo nawet je髒li przeczytam komentarz w kt髒rym dowiem si髒 髒e 璽autor jest kretynem璽 i tak si髒 nim nie przejm髒. Wi髒c po co zajmowa髒 sobie czas czym髒, co nie ma sensu??

Pawe髒 Dziedziul

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: