Dzi jest wtorek, 28 maja 2024 roku
Imieniny obchodzi: Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

AUSTAUSCH TOTAL
Dodano: 2012-10-22 20:44:05

M髒odzie髒 szk髒 ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku oraz Berufliche Schule w Oldenburgu ju髒 po raz 10 spotka髒a si髒 w ramach wymiany szkolnej.

Co roku wymianie nadawana jest inna tematyka, tym razem by髒 to 璽Jubileusz wymiany polsko-niemieckiej璽. Nieoficjalnym has髒em w髒r髒d uczni髒w by髒o 璽Zbieram kaktusy璽 璽 dzi髒ki talentowi Niemc髒w do nauki j髒zyka polskiego mo髒na by髒o to obr髒ci髒 w 髒art. Lecz trzeba by by髒o tam by髒, by to zrozumie髒. ;-)

W tym roku pierwsza cz髒髒 wymiany odby髒a si髒 w Oldenburgu od 22 do 28 kwietnia, a od 16 do 22 wrze髒nia w Szczecinku.

W ci髒gu tego tygodnia opr髒cz pracy nad projektem (co jest nieod髒髒cznym elementem ka髒dej tury) na uczni髒w czeka髒o wiele atrakcji, m.in. zabawa w poznanie Naszego miasta 璽 tzw. podchody, wycieczka rowerowa dooko髒a Jeziora Trzesiecko z ogniskiem na Mysiej Wyspie czy piknik jubileuszowy w 璽Ekonomie璽.

Przez ca髒y tydzie髒 m髒odzie髒 polsko 璽 niemiecka pracowa髒a nad projektem, kt髒rego efekty mo髒na by髒o zobaczy髒 w pi髒tek (21.09) w ZS nr 1. Na uroczysto髒髒 obchod髒w 10-lecia zaproszona zosta髒a dyrekcja szko髒y, grono pedagogiczne, Starosta szczecinecki, rodzice oraz m髒odzie髒. Uczniowie przygotowali ogr髒d z flagami polsk髒 i niemieck髒 wykonanymi z kwiat髒w oraz zasadzonym pami髒tkowym drzewkiem, przedstawienie z prezentacj髒 pokazuj髒c髒 nam w skr髒cie 10 lat wymiany, wystaw髒 o szkole w Oldenburgu i Ekonomiku, galeri髒 zdj髒髒 oraz piknik z ogniskiem.

Dzi髒ki wymianie uczniowie nie tylko realizuj髒 z g髒ry wyznaczone zadania, ale r髒wnie髒 prze髒amuj髒 bariery, 髒ami髒 stereotypy, szlifuj髒 j髒zyki czy doskonale si髒 bawi髒. Podczas ca髒ego tygodnia wszyscy uczestnicy mieszkaj髒 w internacie szkolnym i dzi髒ki temu m髒odzie髒 mo髒e sp髒dzi髒 ze sob髒 wiele czasu, polepszy髒 znajomo髒ci, kt髒re nawi髒zano ju髒 w I cz髒ci wymiany, a kt髒rych teraz po wyje髒dzie niemieckich go髒ci z pewno髒ci髒 brakuje.

Po ka髒dym dniu pracy uczniowie mieli tak髒e wyznaczony czas wolny: wsp髒lne wyj髒cia, zakupy, jeden wiecz髒r z rodzin髒 czy bowling doskonale integruj髒 ludzi. Niemieccy uczniowie bardzo szybko i ch髒tnie ucz髒 si髒 naszego j髒zyka. ( jeden z nich uwa髒a髒 nawet, 髒e czuje si髒 polakiem poniewa髒 : 璽umiem po polski, mam polsk髒 religi髒 i podobaj髒 mi si髒 POLSKIE DZIEWCZYNY璽 ;-)) . Z przyjemno髒ci髒 pos髒ugiwali si髒 j髒zykiem w czasie trwania wymiany. Dzi髒kuje, prosz髒, dzie髒 dobry, smacznego czy dobranoc 璽 by髒o ju髒 na porz髒dku dziennym. Bardzo mi髒o by髒o us髒ysze髒 od naszych niemieckich znajomych odpowied髒 po polsku na pytanie zadane w j髒zyku niemieckim.

Warto wzi髒髒 udzia髒 w wymianie! Dzi髒 pozostaj髒 nam zdj髒cia, wspomnienia i kontakt przez Internet. Ale Niemcy obiecali odwiedzi髒 polskich uczni髒w w wakacje 璽 tym razem ju髒 prywatnie.

Serdecznie na Was czekamy Przyjaciele !

Agnieszka Bancer

canada goose outlet

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: