Dzi jest pi徠ek, 21 czerwca 2024 roku
Imieniny obchodzi: Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

ZTS - Zawsze Tylko Sercem!
Dodano: 2012-12-02 14:31:59

Czasem zastanawia mnie jak wiele trzeba zrobi髒, by wywrze髒 na cz髒owieku wra髒enie? Ot髒 okazuje si髒, 髒e wystarczy... 髒piewa髒. Gdy ich pierwszy raz us髒ysza髒am, przez moj髒 g髒ow髒 przemkn髒y si髒 r髒norakie pytania, ale najbardziej zastanawia髒o mnie jedno- kto to jest? Dlaczego wcze髒niej o nich nie wiedzia髒am?

Przemek Radacz i Maciek G髒rny (Radacz & Gucio) pochodz髒 ze Szczecinka. To oni - raperzy. Dwie m髒ode osoby z talentem i tw髒rczym zapa髒em, otwartymi oczyma na nowe pomys髒y, niezliczon髒 liczb髒 髒wie髒ych propozycji i co najwa髒niejsze - publik髒, kt髒ra uwielbia s髒ucha髒 ich utwor髒w. Znaj髒 si髒 od dziecka, poniewa髒 razem si髒 wychowywali. Wiedz髒 o sobie wszystko i 髒髒czy ich ogromna przyja髒髒, kt髒r髒 nie spos髒b jest z髒ama髒. Obydwaj s髒 uczniami szko髒y 髒redniej, przez co 髒wietnie rozumiej髒 problemy nastolatk髒w, co zawieraj髒 w swoich piosenkach.

Wsp髒lnie tworz髒 od ponad roku, ale pytanie co? Ich dzie髒o to rap, czyli muzyka, kt髒ra w tych czasach najbardziej przemawia do m髒odzie髒y. Zacz髒o si髒 to tak, 髒e najpierw ka髒dy z nich osobno komponowa髒 co髒 w domu i 髒wiczy髒 przed komputerem, bardziej dla rozrywki ni髒eli publiki. Ale kiedy zaj髒li si髒 tym, jako niebywa髒髒 pasj髒 , sta髒o si髒 to ich hobby i pozosta髒o do dzi髒. Jak na razie jako podk髒ad髒w u髒ywaj髒 og髒lnodost髒pnych utwor髒w, lecz na specjalne okazje-tworz髒 je z pomoc髒 kolegi. Teksty, kt髒re mo髒na us髒ysze髒 w ich piosenkach, inspirowane s髒 髒yciem. Opowiadaj髒 one o m髒odzie髒czych rozterkach, problemach zwi髒zanych z przetrwaniem w tym trudnym spo髒ecze髒stwie, a tak髒e o uczuciach i mi髒o髒ci, kt髒ra spotyka ka髒dego z nas. W髒a髒nie dlatego m髒odzie髒 lubi s髒ucha髒 tego, co tworz髒, gdy髒 cz髒sto, cho髒 nie zawsze znajduj髒 w nich cz髒髒 swojej w髒asnej historii i por髒wnania z w髒asnym 髒yciem.

Z zabawy przed komputerem, przerodzi髒o si髒 to w nagrywanie profesjonalnych utwor髒w i rapowanie na koncertach. Najpierw us髒ysze髒 ich mo髒na by髒o w szkole- gdzie 髒piewali dla rozrywki. Ale niedawno zaistnieli na scenie szczecineckiego kina 璽Wolno髒髒璽. Sta髒o si髒 to wtedy, gdy wszcz髒to akcj髒 charytatywnych koncert髒w dla Karoliny Kurek , Wojtka Salmanowicza, a tak髒e Wielkiej Orkiestry 髒wi髒tecznej Pomocy. Ch髒opcy bez wahania si髒 na to zgodzili i wraz z pozosta髒髒 grup髒 m髒odych talent髒w, pomogli w uzbieraniu pieni髒dzy dla potrzebuj髒cych os髒b, co warte jest docenienia, gdy髒 bezinteresowno髒髒 i ch髒髒 niesienia pomocy, nie jest cz髒stym zjawiskiem u 髒wczesnej m髒odzie髒y.

Poza muzyk髒 zajmuj髒 si髒 sportem (pi髒ka no髒na, sztuki walki), ale tak髒e jak tradycyjni nastolatkowie imprezuj髒 i spotykaj髒 si髒 w gronie znajomych, co sprawia im ogromn髒 przyjemno髒髒. Na zadane przeze mnie pytanie, dotycz髒ce przysz髒o髒ci, odpowiadaj髒: 璽Nie planujemy przysz髒o髒ci, lecz je髒eli co髒 si髒 nam uda - dlaczego nie?璽.

Cartier Replica Watches www.pinwatches.me

Monika Tomaszewska

www.trustytimewatches.net www.goyardoutletonline.com

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: