Dzi jest poniedziaek, 27 maja 2024 roku
Imieniny obchodzi: Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

MOIM ZDANIEM - Danuta Ziętara

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Danuta Ziętara:
Najlepiej z rodziną

Jakiś czas temu obchodziliśmy Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka - a tym samym Święto Rodziny. Skupię się nad sprawami rodziny. O niezbywalnej wartości rodziny jesteśmy wszyscy przekonani, gdyż każdy z nas z niej się wywodzi.

Z doświadczenia wiemy, że źródłem postaw i wartości człowieka jest rodzina, w której jak w soczewce odzwierciedla się całe społeczeństwo. Znane jest powiedzenie, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Trzonem rodziny są rodzice, a następnie dzieci. Rodzinę cechuje formalna więź, wspólnota mieszkaniowa oraz określony zespół funkcji. W zasadzie wszyscy członkowie rodziny mają wpływ na jej funkcjonowanie.

Dawna rodzina to tak zwany patriarchat, wielopokoleniowa, dużo dzieci, ogromne przywiązanie do tradycji i obyczajów.

Obecnie to rodzina partnerska, mniej dzieci i dążenie do równouprawnienia w życiu społeczno - politycznym. Przeobrażenia i zmiany, jakie dokonują się w rodzinie w jej modelu i funkcjonowaniu nie zmieniają faktu, że rodzina pozostaje szkołą postaw i wartości wychowawczych. Zachowanie i postawy dziecka, które wynosi z domu rodzinnego często są aktualne w całym życiu. Bywa też ,że wiele problemów dotyczących rodzin ma swoja genezę w braku rozsądku rodziców którzy bardzo rygorystycznie wychowują dziecko. Dziecko to tez człowiek, który ma swoje marzenia i potrzeby. Jeżeli dziecko jest pozbawione akceptacji i ciepła rodzinnego, staje się agresywne. Często objawia się to przemocą wśród młodzieży szkolnej.

Zdrowa rodzina zaspakaja ważne potrzeby dziecka, takie jak: bezpieczeństwo i zrozumienie. Dziecko ma swoje potrzeby samorealizacji spełniając tym samym swoje zamierzenia życiowe, ale oparte na autorytecie rodziców. Chciałabym, żeby wszystkie rodziny w naszym mieście i na całym świecie były szczęśliwe, cieszyły się dobrym zdrowiem, pracą oraz radością dzieci.

Niech te zbieżne Dni Matki , Ojca i Dziecka - staną się najszczęśliwszym Dniem Rodziny.

Danuta Ziętara

REKLAMA