Dzi jest sobota, 20 kwietnia 2024 roku
Imieniny obchodzi: Czes豉w, Agnieszka, Marian, Czech

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj:
Czary narodowe - wspomnienia z meczu Polska - Rosja

Wiele lat wszyscy musieli髒my czeka髒 a髒 wielka pi髒ka zawita do naszego kraju. Przez jeden miesi髒c, niemal na wyci髒gni髒cie r髒ki, mieli髒my pi髒karskie 髒wi髒to - Polski, Ukrainy i przede wszystkim ca髒ej Europy.

Odliczali髒my lata, potem dni, a potem marzyli髒my o biletach. A wszystko po to, by chocia髒 przez 90 minut by髒 tym dwunastym zawodnikiem, t髒 cz髒stk髒 narodowej dumy, kt髒ra zdziera swoje gard髒a, mobilizuj髒c dru髒yn髒 do jeszcze wi髒kszego wysi髒ku, do gry, do upad髒ego, do ostatniego gwizdka.

Mnie uda髒o si髒 spe髒ni髒 swoje marzenie, by髒em na Stadionie Narodowym, na jedynym pi髒knym meczu polskiej reprezentacji w tym turnieju. Ogl髒da髒em na 髒ywo nasz髒 walk髒 z dru髒yn髒 Rosji. Jak trafi髒em do tego grona szcz髒liwc髒w? Droga do mojego Euro by髒a niezwykle d髒uga,CallOmega bo dzia髒aczem PZPN nie jestem, z Grzegorzem Lato si髒 nie znam. I nigdy w totka nawet "czw髒rki" nie trafi髒em.

Na szcz髒cie jestem cz髒onkiem Klubu Kibica Reprezentacji i mam serdecznego przyjaciela, kt髒ry wygra髒 nam bilety, zupe髒nie uczciwie, w ostatnim przedturniejowym losowaniu... Mia髒 ch髒op szcz髒cie, bo cz髒onk髒w Klubu by髒o 100 000 i tylko 2000 bilet髒w, a w髒r髒d nich dwa nasze... Co ciekawe informacja o tym, 髒e zdobyli髒my wej髒ci髒wki na mecz Polska - Rosja dotar髒a do mnie w dniu moich urodzin!

Na tej informacji zaprzestan髒 pisa髒 o sobie, bo g髒髒wnym bohaterem tego髒 felietonu jest Stadion Narodowy w Warszawie i ta atmosfera, kt髒ra wtedy panowa髒a...

Co ciekawe, mimo 髒e przep髒acony, z ciekn髒cym dachem, zepsutymi schodami, brakiem 髒髒czno髒ci i wielk髒 nagrod髒 dla prezesa, to jednak kiedy przekracza si髒 jego progi serce zaczyna bi髒 szybciej, dech zapiera i z ka髒dego marudnego Polaka wyciska nieodkryte pok髒ady dumy.

Tak by髒o i tym razem. Nawet pusty stadion przyt髒acza swoj髒 wielko髒ci髒, przyk髒adem wspania髒ej in髒ynierii, wisz髒cych konstrukcji dachu, bia髒oczerwonych krzese髒ek i tego d髒wi髒ku, kt髒ry wkrada si髒 w ka髒dy zakamarek naszej duszy, powoduj髒c 髒e stajemy si髒 cz髒ci髒 ca髒ego spektaklu.

Tego dnia w Warszawie by髒a pi髒kna pogoda, chocia髒 ju髒 od rana czu髒 by髒o, 髒e grzmi i zbieraj髒 si髒 chmury. Z ca髒ej Polski, pod髒adowani informacjami kt髒rymi karmi髒y nas media, do Warszawy zje髒d髒a髒y si髒 grupy "kibic髒w", kt髒rzy koniecznie chcieli pokaza髒, 髒e mistrzami na boisku nie jeste髒my, ale ju髒 poza nim, to lepszych nie ma. Nasi pseudokibice chcieli koniecznie zademonstrowa髒 w髒asne zrozumienie s髒owa patriotyzm i bi髒 ruskich - jak nie we wspomnianym meczu, to chocia髒 przed, lub po... Im by髒o oboj髒tne.

Media karmi髒y nas fa髒szywymi plotkami, 髒e niby 12 czerwiec, to rocznica wygnania polskiej za髒ogi okupuj髒cej Kreml, 髒e niby prowokacja... Tak nam m髒wiono, a tak naprawd髒 to Rosjanie nie wyra髒ali za bardzo swojego przekonania o w髒asnej sile. My kibice - tzw. "pikniki" spo髒ywali髒my razem piwo, tudzie髒 inne napoje, 髒piewali髒my i razem szli髒my w stron髒 stadionu, bynajmniej nie w marszu rosyjskim, bo wi髒cej by髒o bia髒oczerwonych ni髒 tych drugich. My szli髒my walczy髒, ale na wiar髒, 髒e Lewandowski i sp髒ka poka髒e swoj髒 si髒髒 i strzeli o jedn髒 bramk髒 wi髒cej.

Stadion przyci髒ga髒 nas jak magnes, sznur ludzi pod髒髒a髒 w jego stron髒, by ju髒 w pierwszej minucie rykn髒髒 Mazurka D髒browskiego.

Czego髒 takiego nie prze髒y髒em jeszcze nigdy w 髒yciu, jak w wielkim ulu. Wkurzyli nas ju髒 w chwili, kiedy rozwin髒li swoj髒 wielk髒 flag髒, ale zaraz potem, kiedy tylko pr髒bowali zagrzewa髒 swoich krzycz髒c - "Rasija", to nasz Narodowy rycza髒 ju髒 tak g髒o髒no, 髒e a髒 "ciary" przechodzi髒y.

Jaka rado髒髒 zapanowa髒a, kiedy ju髒 wydawa髒o si髒, 髒e jest jeden zero dla naszych, a tu podniesiona chor髒giewka s髒dziego. Ale nic, nie tracimy nadziei, dop髒ki ten ma髒y Rosjanin nie rozwia髒 naszych wielkich aspiracji. Schodzimy na przerw髒, jaki髒 Chi髒czyk pomalowany na bia髒o-czerwono p髒acze, 髒e ju髒 po nas... To by髒a jedyna chwila, kiedy stadion by髒 odrobin髒 uciszony, do czasu kiedy Kuba pi髒knie pokaza髒, 髒e jeszcze w zielone gramy. Tylko trener jako髒 nie widzia髒, bo mecz nie by髒 do wygrania.

Dopiero, kiedy jeste髒 na stadionie widzisz, co znaczy taktyka, ustawienie. Nasi ch髒opcy byli tak cofni髒ci, 髒e biedny Lewandowski nie m髒g髒 nic zrobi髒, stadion rycza髒 na Smud髒, 髒eby robi髒 zmiany, a on nic... Jaki by髒 niedosyt, jaka wiara, 髒e wreszcie nie ma wstydu, a potem komunikat do rosyjskich kibic髒w - "prosi si髒 o pozostanie na swoich miejscach 20 minut, po zako髒czeniu meczu"... Chyba ju髒 by髒o gor髒co, ale my na stadionie byli髒my w innej bajce, nam w g髒owach hucza髒 jeszcze doping, w髒asne przemy髒lenia, i taktyka, kt髒r髒 "schrzani髒" trener. Nam "ruscy" nie przeszkadzali, bo my byli髒my lepsi.

Kiedy tylko t髒um znalaz髒 si髒 poza stadionem, mogli髒my jeszcze raz poczu髒 dum髒. On - ten Narodowy falowa髒 bia髒o-czerwonymi 髒wiat髒ami, pokazywa髒 Europie, 髒e Polska to dumny, nowoczesny i przyjazny kraj. My nie wiedzieli髒my, 髒e nadal trwaj髒 b髒jki, ale jak si髒 nie ma w g髒owie, trzeba mie髒 w ustawce...

Powr髒t do domu, by髒 d髒ugi, ale w ka髒dym z nas by髒a nadzieja, 髒e jeszcze tylko "dokopiemy krecikom" i bramy raju si髒 otworz髒... Ale nie otworzy髒y si髒, pozosta髒y tylko wspania髒e wspomnienia po Narodowym.

REKLAMA