Dzi jest sobota, 20 kwietnia 2024 roku
Imieniny obchodzi: Czes豉w, Agnieszka, Marian, Czech

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj:
Eurowizyjna demokracja

W sobotni wiecz髒r mieli髒my okazj髒 ogl髒da髒 relacj髒 z 59. Konkursu Piosenki Eurowizji. Z przyczyn oczywistych kibicowa髒em naszym 璽 rytmiczna piosenka produkcji Donatana i 髒liczne s髒owianki w kusych strojach mia髒y szans髒 na europejski sukces. Jednak wyniki wgniot髒y mnie nieco w fotel. 14 miejsce!

Zastanawia髒em si髒 gdzie g髒osy polskiej diaspory rozsianej po ca髒ej Europie 璽 czemu na Cleo nie g髒osowali rodacy z Anglii i Irlandii, dlaczego wyniki z tych kraj髒w nie przynios髒y nam 髒adnego punktu? Okaza髒o si髒, 髒e g髒osy telewidz髒w zbierane w systemie audiotele nie przek髒adaj髒 si髒 na wynik w danym kraju,www.swetawatch.com bo poza smsami w ka髒dym z nich funkcjonuje 璽profesjonalne jury璽, kt髒re wie lepiej co si髒 ludziom powinno podoba髒!

Niestety, taki system funkcjonuje r髒wnie髒 w naszym 髒yciu codziennym 璽 wybieramy swoich przedstawicieli do r髒nych gremi髒w. Wmawiaj髒 nam, jak wiele od nas zale髒y, jak to b髒d髒 nam s髒u髒y髒 jako radny, pose髒, w髒jt, burmistrz czy europose髒, ale nasz udzia髒 niestety ko髒czy si髒 z chwil髒 wrzucenia kartki do urny.

Ten moment jest jak wys髒anie eurowizyjnego smsa 璽 zrobi髒e髒 swoje, a my i tak w zaciszu gabinet髒w zadecydujemy za Ciebie 璽 podniesiemy podatki, wiek emerytalny, obni髒ymy wiek obowi髒zku szkolnego, przeniesiemy twoje pieni髒dze z OFE do ZUS a Tobie b髒dziemy podsy髒a髒 emocjonalne sztuczki 璽 uchwa髒y gani髒ce jednych, chwal髒ce drugich. Uzgodnione b髒d髒 jeszcze lepiej 璽 nie uzgodnione z opozycj髒. 髒eby髒 Wyborco wiedzia髒, 髒e dla Ciebie w pocie czo髒a pracujemy. A co do spraw zasadniczych nasi przedstawiciele s髒 jak 璽profesjonalne jury璽 w sobotnim konkursie 璽 wiedz髒 lepiej, co dla nas najlepsze. W ko髒cu s髒 po to, by 髒y髒o si髒 lepiej!

Przed nami wybory, za kilkana髒cie dni europejskie, za kilka miesi髒cy samorz髒dowe. Mo髒e warto by髒oby przyjrze髒 si髒 tym, kt髒rzy oczekuj髒 naszego poparcia. Co do tej pory zrobili, co robi髒 teraz? Czy nasz g髒os b髒dzie dla nich pe髒nomocnictwem, z kt髒rego b髒d髒 chcieli si髒 przed nami rozliczy髒, czy te髒 potraktuj髒 go jak wys髒anego smsa, uciesz髒 si髒 i pokornie poddadz髒 si髒 woli partyjnej wierchuszki.

Pomy髒lmy o tym, zapytajmy naszych radnych co dobrego zrobili dla miasta i powiatu a co jedynie dla siebie. 髒eby nie okaza髒o si髒, 髒e postawimy na swojego kandydata, a wygra jaka髒 podrabiana baba z brod髒. Politycznie poprawna i z bardzo dobrym pi-erem.

Marcin Kalisiak

REKLAMA