Dzi jest sobota, 20 kwietnia 2024 roku
Imieniny obchodzi: Czes豉w, Agnieszka, Marian, Czech

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj:
Metamorfozy

W ci髒gu ostatniej dekady Szczecinek przechodzi髒 wiele metamorfoz. Mieli髒my rozkwit otwieranych aptek, swojego czasu, jak grzyby po deszczu wyrasta髒y filie i oddzia髒y przer髒nych bank髒w.

Kolejnym etapem przemian, czy te髒 mod髒 sta髒o si髒 nadawanie nazw szczecineckim rondom. Z politycznego rozdania, bez szczeg髒lnego uzasadnienia przydzielano, nazywano i honorowano 璽Tych璽 zas髒u髒onych dla miasta i zupe髒nie nieznacz髒cych i anonimowych, jak 璽Bergen op Zoom璽 - (Holandia), czy 璽Neustrelitz璽 - (Niemcy). Jakie zas髒ugi czy wk髒ad w rozw髒j szczecinka wnios髒y te miejscowo髒ci? Przyszed髒 teraz czas na kolejn髒 metamorfoz髒 miasta璽 璽Komu, komu pomnik, kamienny g髒az, pami髒tkow髒 tablic髒!璽. Ju髒 straci髒em rachub髒 ile w ostatnim okresie w grodzie nad Niezdobn髒 przyby髒o nowych miejsc pami髒ci. W Szczecinku mamy pomniki, tablice po髒wi髒cone by髒ym mieszka髒com miasta Szczecinka 璽 (czyli Niemcom), mamy kamienny g髒az postawiony by髒ym uczniom I LO im. ks. El髒biety. Jest r髒wnie髒 tablica po髒wi髒cona szczecineckim 髒ydom i synagodze. Sw髒j wk髒ad w now髒 tradycj髒 miasta ma i Pan Prezydent, kt髒ry zaszczyci髒 nas swoj髒 obecno髒ci髒 ods髒aniaj髒c tablic髒 upami髒tniaj髒c髒 zwyci髒stwo miasta w konkursie na najlepiej zagospodarowane tereny zielone. W髒odarzom miasta jednak wci髒髒 ma髒o. Ostatnio poprawne politycznie sta髒o si髒 uhonorowanie tzw. 璽髒o髒nierzy wykl髒tych璽. I prosz髒, jest g髒az a na nim tablica po髒wi髒cona 髒o髒nierzom Wykl髒tym, bojownikom antykomunistycznego podziemia.

To jeden z najbardziej kontrowersyjnych projekt髒w zaaprobowanych i realizowanych przez szczecineckie w髒adze.Replica Watches Trudno z jednej strony odm髒wi髒 髒o髒nierzom odwagi, heroizmu, czy uporu w d髒髒eniu do w髒asnych idea髒髒w, ale faktem jest, i髒 ich postawa by髒a co najmniej dwuznaczna. Nie brakuje g髒os髒w i opinii, 髒e byli to 髒o髒nierze nie tylko wykl髒ci, ale te髒 przekl髒ci przez ludzi, Polak髒w, za mordy jakich dokonywali. Prowadzili, chroni髒c si髒 璽po lasach i bagnach", bratob髒jcze napady realizuj髒c jaki髒 utopijny na pod髒wczas plan zmiany czegokolwiek na mod髒髒 skompromitowanej 璽w髒adzy na uchod髒ctwie" - historycznie czego髒 zgubnego dla Polski. Zatem grzechem pierworodnym ka髒dego historyka jest brak zachowania proporcji, miary i ocena zachowa髒 w oderwaniu od kontekstu historycznego. Obecnie pisze si髒 dla nich histori髒 jako bohater髒w. Up髒ywaj髒cy czas, by髒 mo髒e nowa w髒adza, 璽inni璽 historycy oceni髒, kt髒re z tych wydarze髒, by髒y tylko tanim populistycznym dzia髒aniem.

Grzegorz Poczobut

REKLAMA