Dzi jest sobota, 20 kwietnia 2024 roku
Imieniny obchodzi: Czes豉w, Agnieszka, Marian, Czech

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj:
Niedziela Palmowa

Wielkanoc to najwi髒ksze 髒wi髒to ze wszystkich 髒wi髒t chrze髒cija髒skich, to czas zmartwychwstania. Nad pustym grobem Chrystusa 髒piewamy Alleluja, raduj髒c si髒 zwyci髒stwem 髒ycia, mi髒o髒ci, przemiany w sercach.

Ale, 髒eby w pe髒ni prze髒y髒 te 髒wi髒ta, trzeba te髒 prze髒y髒 40 dniowy Wielki Post. To Wielki Post jest okresem refleksji, rozmy髒lania o przemijaniu, a tak髒e okresem pojednania i przebaczenia.

Prawdziwy post nie jest jedynie niejedzeniem mi髒sa w okre髒lone dni, czy te髒 odrzuceniem pokarm髒w szczeg髒lnie smacznych i przyjemnych dla podniebienia. Jest to czas, w kt髒rym powinna dokona髒 si髒 w nas duchowa odnowa i przemiana. Bo kto nie otworzy si髒 ze swojej spowitej zimow髒 melancholi髒 psychiki, nosi w sobie w sobie nienawi髒髒,ch髒髒 odwet,odmow髒 przebaczenia - ten nie "zmartwychwsta髒".

Oczekiwanie na radosne 髒wi髒ta wielkanocne zaczynamy od posypania g髒owy popio髒em, przy kt髒rym kap髒an przypomina: "z prochu powsta髒e髒 i w proch si髒 obr髒cisz". I to w髒a髒nie od tej chwili obowi髒zuje nas 40 dniowy post,upami髒tniaj髒cy g髒od髒wk髒 Jezusa na pustyni. Ko髒czy go Wielki Tydzie髒, po髒wi髒cony rozpami髒tywaniu M髒ki Pa髒skiej. Nasi pradziadowie przestrzegali postu 髒cis髒ego, o chlebie i wodzie.

Wielki Tydzie髒 rozpoczyna si髒 Niedziel髒 Palmow髒. Niedziel髒 Palmow髒 uwieczni髒 w髒oski malarz z prze髒omu XIII i XIV w.-Duccio. Namalowa髒 on Chrystusa wje髒d髒aj髒cego na osio髒ku do Jerozolimy oraz rozentuzjazmowany t髒um, rzucaj髒cy pod nogi Mistrza li髒cie palmowe. To na pami髒tk髒 tego wydarzenia 髒wi髒cimy w Ko髒ciele wielkanocne palemki, uwa髒ane za symbol zmartwychwstania i nie髒miertelnej duszy. W Polsce robi si髒 je najcz髒ciej z ga髒髒zi wierzby, 髒髒czonej z bukszpanem lub cisem. Wierzba w tradycji polskiej to symbol nie髒miertelno髒ci duszy.

W ludowej kulturze 髒wi髒conej palemce przypisywan髒 ogromn髒 si髒髒. Moja 髒p.babcia - zawsze powtarza髒a,髒e palemka chroni ludzi i zwierz髒ta przed z髒em i chorobami, a zawieszona nad drzwiami przed ogniem i piorunami. Zjedzenie kilku ba髒 z palemki (zjada髒am) ma zapewni髒 przez ca髒y rok zdrowie. W髒o髒one do ula lub gniazd kurzych, chroni髒 inwentarz przed chorobami. Dlatego palemki jak ka髒dej 髒wi髒conej rzeczy nie wolno wyrzuca髒 na 髒mietnik, tylko spali髒 w ogniu.

Do dzi髒 przetrwa髒a tradycja,髒e palma powinna zosta髒 w naszych domach do nast髒pnej Wielkiej Nocy. Po prze髒yciu Wielkiego Postu, kt髒ry nie jest jedynie g髒od髒wk髒 - a duchow髒 odnow髒 i przemian髒,zobaczymy wok髒 innych ludzi. Ludzi,kt髒rym mo髒e trzeba pom髒c, ludzi kt髒rzy oczekuj髒 od nas wsparcia lub jedynie dobrego s髒owa.

I mo髒e tak jak staro髒ytni pustelnicy traktujmy post z wiar髒 bo to oni twierdzili, 髒e zaspokojenie g髒odu jest silna potrzeb髒 ale zwyci髒stwo nad ni髒 otwiera drog髒 do zwyci髒stwa nad innymi pokusami i rozwi髒zuje wi髒zy, jakie narzucaj髒 ludziom ich s髒abo髒ci.

Post w tym rozumieniu uczy髒 tak髒e zwraca髒 uwag髒 na potrzeby innych przed potrzebami w髒asnymi. Znam osoby,kt髒re praktykuj髒 zwyczaj,髒e w czasie Wielkiego Postu rezygnuj髒 z jednego lub kilku posi髒k髒w, z kawy czy s髒odyczy, a ich r髒wnowarto髒髒 w pieni髒dzach przekazuj髒 na cele humanitarne.

I wtedy po radosnej mszy rezurekcyjnej mo髒emy z rado髒ci髒 za髒piewa髒: "WESO髒Y NAM DZI髒 DZIE髒 NASTA髒"

breitling replica watches www.cuwatch.com

REKLAMA