Dzi jest pitek, 5 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Walter, Bonifacy, Waleria, Kira

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj:
Tożsamość, prawdziwe imię człowieka

Dziś może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej należy poczynić starania w celu przypomnienia i uświadomienia sobie co stanowi o naszej ludzkiej, chrześcijańskiej i polskiej tożsamości. A wszystko po to, aby zobaczyć co wyróżnia nas - ludzi - spośród wszystkich ziemskich stworzeń i jaką rolę pełni w tym dziele kultura, by móc z wiarą i odwagą ją obronić jak Westerplatte. A co powinniśmy starać się utrzymać niemalże za wszelką cenę? Jest nią całościowa, integralna prawda o człowieku i jego wielkiej godności wypływającej z faktu, że my ludzie zostaliśmy stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26-n.). Ponadto powinniśmy starać się obronić naszą chrześcijańską kulturę, człowieka karmiącego się nią, a szczególnie obronić nasze dziedzictwo, nasze korzenie, o których często chce się zapomnieć i je wyrugować poza nawias nauki, życia społeczno-politycznego, a nawet rodzinnego. Niestety zjawisko to bywa zauważalne coraz częściej także w naszym kraju o ponad tysiącletniej historii. Godnym przypomnienia jest to, że to przecież właśnie kultura, inspirowana wartościami chrześcijańskimi, kształtowała tożsamość narodu, pomagając mu przetrwać ciężkie chwile podczas zaborów, czy też okres II wojny światowej.

Rok temu na naszym rynku wydawniczym ukazała się moja najnowsza książka pt.: „Tożsamość, prawdziwe imię człowieka”, wyd. Novae Res, Gdynia 2011. Doskonale, moim zdaniem, dopomóc nam ona może w odkryciu i zrozumieniu naszej ludzkiej natury, swej tożsamości i kultury, która jest przecież wyrazem człowieka, szczególnie teraz podczas długich jesienno-zimowych wieczorów. Okres jesienno-zimowy jest odpowiedni ku temu, aby zatrzymać się na chwilę, wziąć do ręki chociażby ten ambitny przewodnik o ludzkiej kondycji i spróbować uchwycić, lub też dotknąć tej prawdy i tajemnicy: kim jest człowiek i kim jestem ja sam – jako człowiek żyjący u progu XXI w.

Książka mojego autorstwa nosi tytuł: „Tożsamość, prawdziwe imię człowieka” jest opowieścią, medytacją o człowieku. Jest ona owocem ponad dziesięcioletniej mojej pracy. Zawarłem w niej opis jednego dnia z życia młodzieńca o imieniu Adam i jego niezwykłej wędrówki. On to przemierzając okolicę, od świtu aż do zmierzchu, poświęcił cały ten czas na poszukiwaniu swej zagubionej tożsamości, swego prawdziwego imienia. W tym celu odbył wędrówkę, aby znaleźć satysfakcjonują odpowiedź na nurtujące go pytania. Szczególnie zainteresowało Adama: kim jest człowiek oraz kim on jest jako człowiek oraz jaki sens i cel ma to ludzkie życie. Te i inne pytania zadał napotkanym na swojej drodze rozmaitym ludziom. Spotkał: kupca, uczonego, studenta, matkę i nauczycielkę oraz księdza. Te osoby, na ile czas i chęci im na to tylko pozwoliły, udzieliły mu rozmaitych odpowiedzi na postawione im pytania. W nurcie rozważań analizując poszczególne fenomeny, czyli przejawy życia ludzkiego, znalazły się także kwestie związane ze współczesną kulturą, która winna być kulturą służącą i promującą życie oraz miłość, a nie śmierć oraz nienawiść i uwzględniać, a także dopomagać ludziom, którzy są twórcami i odbiorcami kultury (homo creator et culturalis) w jeszcze lepszym i głębokim oraz autentycznym przeżywaniu swej ludzkiej egzystencji każdego dnia wszędzie tam, gdzie nas pośle Bóg, by je prowadzić zgodnie z Jego wolą. Ważnym aspektem pomagającym w taki sposób je wieść będzie zagłębienie się w zaciszu domowego ogniska w treść mojej książki poszukującej prawdy o tym kim jest człowiek, jaka jest jego tożsamość, prawdziwe imię. W podróży tej pomogą nam także znani myśliciele, autorytety w tej dziedzinie, którzy podzielą swoim zdaniem na ten temat.

Jeśli Państwo pragną się dowiedzieć dokładnie jakich oraz co było owocem tych poszukiwań, to serdecznie zapraszam do lektury, do odbycia tej niezwykłej wędrówki razem z Adamem.

Sądzę, że niniejsza pozycja książkowa „Tożsamość, prawdziwe imię człowieka” może posłużyć jako doskonała pomoc w pracy nad sobą, a także w pracy katechetycznej, pastoralnej, dydaktycznej, wychowawczej w poszukiwaniu zagubionej tożsamości człowieka żyjącego w XXI w. i odkryciu na nowo prawdy o sobie, o człowieku i o świecie, w którym dane jest mu żyć. Szczególnie polecam ją ludziom młodym zarówno ciałem i duchem. Jestem przekonany, że każdy człowiek znajdzie w niej coś dla siebie i pomoże mu inaczej spojrzeć na siebie, na człowieka żyjącego obok niego i na Chrystusa, którego winniśmy zawsze poznawać, umiłować, naśladować i żyć w Komunii teraz i po wszystkie czasy, troszcząc się o krzewienie chrześcijańskiej kultury w dzisiejszych czasach, ukazując wartość dziedzictwa kultury polskiej inspirowanej chrześcijaństwem i pokazując aktualność wartości tworzących rdzeń kultury polskiej.

Publikacja dostępna jest w księgarniach internetowych , m.in. na: http://zaczytani.pl

Andrzej Sochaj

Autor artykułu jest teologiem i filozofem, ukończył Wydział teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2005 r. i studia podyplomowe z filozofii na wydziele Humanistycznym uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie jest m.in. katechetą w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinku, członkiem: szczecineckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, szczecineckiego klubu poetyckiego OPAL, autorem książki pt. „Jan Paweł II Wielki. Pontyfikat Jana Pawła II i Jego poprzedników. Podobieństwa i różnice”, Chicago 2010 oraz szeregu artykułów w prasie lokalnej np.: „Ziemia szczecinecka

REKLAMA