Dzi jest pi▒tek, 29 maja 2020 roku
Imieniny obchodzi: Magdalena, Bogumi│a, Teodozja, Urszula, Benita

POLITYKA PRYWATNOŽCI

PRACA    OG┼üOSZENIA    

REKLAMA

Polityka Prywatno┼Ťci

Szanujemy Twoje prawo do prywatno─Ć┼╝╦Łci!

Korzystaj─Ć┼╝╦Łcy z naszego serwisu pozostaj─Ć┼╝╦Ł anonimowi tak d─Ć┼╝╦Ługo, a─Ć┼╝╦Ł sami nie zdecyduj─Ć┼╝╦Ł inaczej. Wynikaj─Ć┼╝╦Łce z og─Ć┼╝╦Łlnych zasad po─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łcze─Ć┼╝╦Ł realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) s─Ć┼╝╦Ł wykorzystywane w celach technicznych, zwi─Ć┼╝╦Łzanych z administracj─Ć┼╝╦Ł naszymi serwerami.

Komentarze
System komentarzy do wszelkich tre─Ć┼╝╦Łci zawartych w serwisie Obserwator Szczecinecki zosta─Ć┼╝╦Ł oparty o og─Ć┼╝╦Łlnie dost─Ć┼╝╦Łpny serwis facebook. Powoduje to, ─Ć┼╝╦Łe komentuj─Ć┼╝╦Łc upubliczniasz swoje dane jako autora. Us─Ć┼╝╦Ługa realizowana jest przez facebook.pl i serwis Obserwator Szczecinecki nie gromadzi ─Ć┼╝╦Ładnych danych w tym zakresie.

Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w spos─Ć┼╝╦Łb automatyczny ─Ć┼╝╦Ładnych informacji, z wyj─Ć┼╝╦Łtkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ├ó┬Ç┬×ciasteczka├ó┬Ç┬Ł) stanowi─Ć┼╝╦Ł dane informatyczne, w szczeg─Ć┼╝╦Łlno─Ć┼╝╦Łci pliki tekstowe, kt─Ć┼╝╦Łre przechowywane s─Ć┼╝╦Ł w urz─Ć┼╝╦Łdzeniu ko─Ć┼╝╦Łcowym U─Ć┼╝╦Łytkownika Serwisu i przeznaczone s─Ć┼╝╦Ł do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─Ć┼╝╦Ł nazw─Ć┼╝╦Ł strony internetowej, z kt─Ć┼╝╦Łrej pochodz─Ć┼╝╦Ł, czas przechowywania ich na urz─Ć┼╝╦Łdzeniu ko─Ć┼╝╦Łcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczaj─Ć┼╝╦Łcym na urz─Ć┼╝╦Łdzeniu ko─Ć┼╝╦Łcowym U─Ć┼╝╦Łytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─Ć┼╝╦Łcym do nich dost─Ć┼╝╦Łp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane s─Ć┼╝╦Ł w celu:
a) dostosowania zawarto─Ć┼╝╦Łci stron internetowych Serwisu do preferencji U─Ć┼╝╦Łytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg─Ć┼╝╦Łlno─Ć┼╝╦Łci pliki te pozwalaj─Ć┼╝╦Ł rozpozna─Ć┼╝╦Ł urz─Ć┼╝╦Łdzenie U─Ć┼╝╦Łytkownika Serwisu i odpowiednio wy─Ć┼╝╦Łwietli─Ć┼╝╦Ł stron─Ć┼╝╦Ł internetow─Ć┼╝╦Ł, dostosowan─Ć┼╝╦Ł do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, kt─Ć┼╝╦Łre pomagaj─Ć┼╝╦Ł zrozumie─Ć┼╝╦Ł, w jaki spos─Ć┼╝╦Łb U─Ć┼╝╦Łytkownicy Serwisu korzystaj─Ć┼╝╦Ł ze stron internetowych, co umo─Ć┼╝╦Łliwia ulepszanie ich struktury i zawarto─Ć┼╝╦Łci;
c) utrzymanie sesji U─Ć┼╝╦Łytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Ć┼╝╦Łki kt─Ć┼╝╦Łrej U─Ć┼╝╦Łytkownik nie musi na ka─Ć┼╝╦Łdej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─Ć┼╝╦Ł loginu i has─Ć┼╝╦Ła;
5. W ramach Serwisu stosowane s─Ć┼╝╦Ł dwa zasadnicze rodzaje plik─Ć┼╝╦Łw cookies: ├ó┬Ç┬×sesyjne├ó┬Ç┬Ł (session cookies) oraz ├ó┬Ç┬×sta─Ć┼╝╦Łe├ó┬Ç┬Ł (persistent cookies). Cookies ├ó┬Ç┬×sesyjne├ó┬Ç┬Ł s─Ć┼╝╦Ł plikami tymczasowymi, kt─Ć┼╝╦Łre przechowywane s─Ć┼╝╦Ł w urz─Ć┼╝╦Łdzeniu ko─Ć┼╝╦Łcowym U─Ć┼╝╦Łytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia internetowej). ├ó┬Ç┬×Sta─Ć┼╝╦Łe├ó┬Ç┬Ł pliki cookies przechowywane s─Ć┼╝╦Ł w urz─Ć┼╝╦Łdzeniu ko─Ć┼╝╦Łcowym U─Ć┼╝╦Łytkownika przez czas okre─Ć┼╝╦Łlony w parametrach plik─Ć┼╝╦Łw cookies lub do czasu ich usuni─Ć┼╝╦Łcia przez U─Ć┼╝╦Łytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane s─Ć┼╝╦Ł nast─Ć┼╝╦Łpuj─Ć┼╝╦Łce rodzaje plik─Ć┼╝╦Łw cookies:
a) ├ó┬Ç┬×niezb─Ć┼╝╦Łdne├ó┬Ç┬Ł pliki cookies, umo─Ć┼╝╦Łliwiaj─Ć┼╝╦Łce korzystanie z us─Ć┼╝╦Ług dost─Ć┼╝╦Łpnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj─Ć┼╝╦Łce pliki cookies wykorzystywane do us─Ć┼╝╦Ług wymagaj─Ć┼╝╦Łcych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies s─Ć┼╝╦Łu─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łce do zapewnienia bezpiecze─Ć┼╝╦Łstwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu─Ć┼╝╦Ły─Ć┼╝╦Ł w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) ├ó┬Ç┬×wydajno─Ć┼╝╦Łciowe├ó┬Ç┬Ł pliki cookies, umo─Ć┼╝╦Łliwiaj─Ć┼╝╦Łce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)├ó┬Ç┬×funkcjonalne├ó┬Ç┬Ł pliki cookies, umo─Ć┼╝╦Łliwiaj─Ć┼╝╦Łce ├ó┬Ç┬×zapami─Ć┼╝╦Łtanie├ó┬Ç┬Ł wybranych przez U─Ć┼╝╦Łytkownika ustawie─Ć┼╝╦Ł i personalizacj─Ć┼╝╦Ł interfejsu U─Ć┼╝╦Łytkownika, np. w zakresie wybranego j─Ć┼╝╦Łzyka lub regionu, z kt─Ć┼╝╦Łrego pochodzi U─Ć┼╝╦Łytkownik, rozmiaru czcionki, wygl─Ć┼╝╦Łdu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie s─Ć┼╝╦Łu─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Łce do przegl─Ć┼╝╦Łdania stron internetowych (przegl─Ć┼╝╦Łdarka internetowa) domy─Ć┼╝╦Łlnie dopuszcza przechowywanie plik─Ć┼╝╦Łw cookies w urz─Ć┼╝╦Łdzeniu ko─Ć┼╝╦Łcowym U─Ć┼╝╦Łytkownika. U─Ć┼╝╦Łytkownicy Serwisu mog─Ć┼╝╦Ł dokona─Ć┼╝╦Ł w ka─Ć┼╝╦Łdym strony internetowej czasie zmiany ustawie─Ć┼╝╦Ł dotycz─Ć┼╝╦Łcych plik─Ć┼╝╦Łw cookies. Ustawienia te mog─Ć┼╝╦Ł zosta─Ć┼╝╦Ł zmienione w szczeg─Ć┼╝╦Łlno─Ć┼╝╦Łci w taki spos─Ć┼╝╦Łb, aby blokowa─Ć┼╝╦Ł automatyczn─Ć┼╝╦Ł obs─Ć┼╝╦Ług─Ć┼╝╦Ł plik─Ć┼╝╦Łw cookies w ustawieniach przegl─Ć┼╝╦Łdarki internetowej b─Ć┼╝╦Łd─Ć┼╝╦Ł informowa─Ć┼╝╦Ł o ich ka─Ć┼╝╦Łdorazowym zamieszczeniu w urz─Ć┼╝╦Łdzeniu U─Ć┼╝╦Łytkownika Serwisu. Szczeg─Ć┼╝╦Łowe informacje o mo─Ć┼╝╦Łliwo─Ć┼╝╦Łci i sposobach obs─Ć┼╝╦Ługi plik─Ć┼╝╦Łw cookies dost─Ć┼╝╦Łpne s─Ć┼╝╦Ł w ustawieniach oprogramowania (przegl─Ć┼╝╦Łdarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, ─Ć┼╝╦Łe ograniczenia stosowania plik─Ć┼╝╦Łw cookies mog─Ć┼╝╦Ł wp─Ć┼╝╦Łyn─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł na niekt─Ć┼╝╦Łre funkcjonalno─Ć┼╝╦Łci dost─Ć┼╝╦Łpne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urz─Ć┼╝╦Łdzeniu ko─Ć┼╝╦Łcowym U─Ć┼╝╦Łytkownika Serwisu i wykorzystywane mog─Ć┼╝╦Ł by─Ć┼╝╦Ł r─Ć┼╝╦Łwnie─Ć┼╝╦Ł przez wsp─Ć┼╝╦Łpracuj─Ć┼╝╦Łcych z operatorem Serwisu reklamodawc─Ć┼╝╦Łw oraz partner─Ć┼╝╦Łw.

REKLAMA

Przeczytaj tak┐e: