Dzi jest poniedzia貫k, 13 lipca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Ernest, Ma貪orzata, Daniela, Kinga, Sara, Andrzej, Irwina

WIADOMO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Zmiany w przepisach i ruchu drogowym
Dodano: 2012-10-25 12:37:41

Od dnia 19 pa驕dziernika 2012 r. zmieniaj si przepisy dotyczce wykonywania przewoz籀w pojazdami ponadnormatywnymi.

W zwizku ze zmian ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych cakowicie ulega zmianie wykonywanie przewoz籀w pojazdami nienormatywnymi. Zmiany bd dotyczy r籀wnie髒 rolnik籀w poruszajcych si po drogach z maszynami rolniczymi, kt籀rych wymiary bd wiksze od dopuszczalnych (szeroko ponad 2,55 m, dugo ponad 16,50 m dla pojazdu czonowego).

Zezwolenia na wykonywanie przewoz籀w pojazdami nienormatywnymi bd wydawane w siedmiu kategoriach. Starosta bdzie wydawa zezwolenia kategorii I, II i III.

Zezwolenie kategorii I bdzie wydawane przez zarzdc drogi (Powiatowy Zarzd Dr籀g) waciwego dla drogi, po kt籀rej ruch bdzie wykonywany w celu umo髒liwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca. Zezwolenie kategorii II i III bdzie wydawane przez Starost Szczecineckiego (Wydzia Komunikacji, Transportu i Dr籀g) na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobie髒nego, cignika rolniczego albo zespou pojazd籀w skadajcego si z pojazdu wolnobie髒nego lub cignika rolniczego i przyczepy specjalnej.

Wicej informacji znajdziecie Pastwo na stronie http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=3318

Edyta Wieleba-Matyniak

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: