Dzi jest pi徠ek, 5 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Walter, Bonifacy, Waleria, Kira

WIADOMO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Zmiany w Radzie Miasta
Dodano: 2013-01-10 20:45:58

Dzi髒 Naczelny S髒d Administracyjny oddali髒 skarg髒 kasacyjn髒 od wyroku Wojew髒dzkiego S髒du Administracyjnego w Szczecinie w sprawie oddalenia skargi na decyzj髒 wojewody zachodniopomorskiego o wygaszeniu mandatu radnego Miros髒awa Wac髒awskiego.

Przypomnijmy, 髒e kilkana髒cie miesi髒cy temu wojewoda zachodniopomorski poinformowany zosta髒 przez jednego z mieszka髒c髒w naszego miasta o tym, 髒e przewodnicz髒cy Rady Miasta jest jednocze髒nie pe髒nomocnikiem procesowym ZGM-TBS, i 髒amie tym samym ustawowy zakaz prowadzenia przez radnych dzia髒alno髒ci na mieniu gminy.

Wojewoda wezwa髒 szczecineck髒 Rad髒 Miasta do wygaszenia mandatu radnego Wac髒awskiego. omega replica watches Rada odm髒wi髒a. Po zapoznaniu si髒 ze stanowiskiem Rady wojewoda wygasi髒 sporny mandat. Od tego rozstrzygni髒cia mec. Miros髒aw Wa髒awski z髒o髒y髒 skarg髒 do WSA (skarga zosta髒a oddalona) a nast髒pnie skarg髒 kasacyjn髒 do NSA. Dzisiejszy wyrok jest efektem tej w髒a髒nie skargi.

Wyrok jest prawomocny. Rada Miasta wybra髒 b髒dzie musia髒a nowego przewodnicz髒cego, a do jej sk髒adu osobowego wejdzie kandydat, kt髒ry na li髒cie Platformy Obywatelskiej mia髒 nast髒pny wynik. Mowa o Mariuszu Getce - znanym producencie przyn髒t w髒dkarskich, kt髒ry reprezentuje nasze miasto w wielu zawodach w髒dkarskich.

Je髒eli jednak Mariusz Getka nie zdecyduje si髒 na wej髒cie do Rady, prawo to przys髒ugiwa髒o b髒dzie nast髒pnym kandydatom. Przypomnijmy, 髒e kolejno髒髒 by髒a nast髒puj髒ca: Jarmila G髒ra, Marcin Henryk Chyl, Mateusz Ciesielski, Dorota Anna Patkowska i Jadwiga Katarzyna Trakul.

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: