Dzi jest pitek, 5 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Walter, Bonifacy, Waleria, Kira

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Pieniądze dla organizacji pozarządowych podzielone
Dodano: 2013-02-10 11:56:23

Burmistrz Miasta zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 stycznia 2013 roku na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

1.Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych

2.Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia Stowarzyszenie Amazonek – Turnus rehabilitacyjny „Adaptacja do zmienionych warunków życia po leczeniu raka piersi” – 6.000 zł

REKLAMA

Przeczytaj take: