Dzi jest pitek, 15 listopada 2019 roku
Imieniny obchodzi: Albert, Leopold, Artur, Idalia

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Aktywizacja po pięćdziesiątce
Dodano: 2013-02-14 18:04:42

Fundacja „Miłosierdzie i wiedza” wspierając działania zaprzyjaźnionego stowarzyszenia z Krosina zaprasza na szkolenia dla osób bezrobotnych po 50 roku życia.

Szkolenia zawierają się w dwóch projektach - „Klub Integracji Społecznej w Gminie Grzmiąca” i „Certyfikowany rzemieślnik – projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia na terenie powiatu szczecineckiego” i są współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Grzmiąca" (dla osób długotrwale bezrobotnych) przeprowadza szkolenia w zawodzie (od 01.01.2013r. do 31.12.2014r.):

1) Technolog robót wykończeniowych – 400 godzin
2) Glazurnik – 300 godzin
3) Kucharz – 300 godzin
4) Koronkarka – 200 godzin
5) Plecionkarz – 200 godzin

Uczestnicy otrzymają również wsparcie specjalistów aktywnego poszukiwania pracy. A osoby najbardziej aktywne będą skierowanie do odbycia trzymiesięcznego stażu z możliwością dalszej pracy u lokalnych przedsiębiorców.

"Certyfikowany rzemieślnik – projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia na terenie powiatu szczecineckiego" (dla osób bezrobotnych lub niepracujących rencistów) szkoli w zawodzie (od 01.11.2012r do 31.10.2014r):

1) Technolog robót wykończeniowych – 400 godzin
2) Glazurnik – 300 godzin
3) Kucharz – 300 godzin
4) Kucharz – dekorator potraw – 300 godzin
5) Plecionkarz – 200 godzin

Gwarancją jest również uczestnictwo w grupowych warsztatach z aktywnego poszukiwania pracy, oraz w grupowych informatycznych warsztatach technik aktywnego poszukiwania pracy. W tym przypadku również można otrzymać skierowanie do odbycia stażu (3 miesiące) dla najaktywniejszych uczestników projektu, z możliwością dalszej pracy.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku, które do dnia rozpoczęcia projektu ukończyły 50 lat. W szczególności osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby z minimalnym wykształceniem podstawowym, osoby zamieszkujące powiat szczecinecki, w szczególności gminę Grzmiącą lub tereny wiejskie powiatu szczecineckiego.

Organizatorzy Projektów zapewniają na czas trwania szkoleń i działań warsztatowych wyżywienie i bezpłatny dowóz busem na miejsce szkoleń i warsztatów w Krosinie. A także ubezpieczenie, badanie i szkolenie BHP oraz materiały ze specjalistycznymi video - instruktażami. Dodatkowo uczestnicy projektu, którzy samotnie wychowują dzieci do lat 7 lub opiekują się osobą zależną, mogą skorzystać ze zwrotu kosztów opieki w trakcie trwania projektu.

Biuro projektu znajduje się w leśniczówce w Krosinie, zajmowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Krosinie.

Godziny pracy biura projektu: 8:00 – 16:00 w dni robocze Tel: 94/37-20-551 Tel. kom.: 603 182 138 lub 697 755 214
E-mail: stowrozwoj.tstalko@gmail.com Strona Stowarzyszenia:http\:www.stowarzyszenie-krosino.pl

Szczegółowe informacje dostępne są również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku oraz w Fundacji „Miłosierdzie i Wiedza” przy ul. 9 Maja 12/12 w Szczecinku.

oprac. Magdalena Uszyło

REKLAMA

Przeczytaj take: