Dzi jest czwartek, 23 maja 2019 roku
Imieniny obchodzi: Emilia, Iwona, Leoncjusz, Micha, Renata

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Obradowała Rada Powiatu
Dodano: 2013-03-06 18:25:14

Kolejna sesja Rady Powiatu w Szczecinku już za nami. Podczas spotkania radni podjęli wyjątkowo tylko 6 uchwał i zapoznali się z informacjami na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w 2012 r.

Sesja rozpoczęła się od wprowadzenia na wniosek Zarządu Powiatu Szczecineckiego kosmetycznej zmiany w porządku obrad. Została wycofana uchwała ws. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego, gdyż do Starostwa Powiatowego nie wpłynęły opinie wójtów i burmistrzów gmin powiatu oraz Izby Aptekarskiej.

Opozycyjni radni chętnie skorzystali z możliwości, jakie daj punkt 4 dzisiejszych obrad i zgłosili swoje interpelacje. Jerzy Dudź pytał o brak dofinansowania przedsięwzięcia Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji w Szczecinku oraz dostępność do specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w szczecineckim szpitalu, a Arkadiusz Szczepaniak o konsorcjum PKS Szczecinek – Komunikacja Miejska w Szczecinku – założenia, redukcję zatrudnienia, podział udziałów i umorzenie śledztwa w sprawie podchlorynu sodu w jeziorze Trzesiecko.

W punkcie „Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego” opozycyjni radni pytali też o szczegóły uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu. Starosta Krzysztof Lis udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania m.in. kolejnych etapów inwestycyjnych internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, wsparcia remontu centralnej sterylizatorni szpitala.

Podczas dzisiejszej sesji radni mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku z działalności Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku i informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego za rok 2012 oraz na temat stanu bezpieczeństwa obszaru powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012 r. Przy okazji pytali o działania związane z tlenkiem węgla, badania nietrzeźwych zatrzymanych przez Policję i kosztów tej czynności.

Przy okazji dzisiejszej sesji Józef Hatała Komendant KPP Szczecinek podziękował staroście i radnych za działania wspierające budowę nowej siedziby Komendy przy ul. Polnej oraz zapraszał do odwiedzin budowy.

W części uchwałodawczej radni przegłosowali tylko 6 następujących uchwał: o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2013; o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2013 – 2015”; o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2013 – 2026; zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką istniejących obiektów – Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior”. Jeszcze przed głosowaniem radni przyjęli uzasadnienie uchwały, które zostało rozszerzone o istotne informacje. W związku z tym, że Powiat nie otrzymał dofinansowania ww. zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie we wnioskowanej kwocie, Starosta podjął działania, które mają zabezpieczyć brakujące środki. Dodał, że na bieżąco będzie informował radnych o efektach pozyskania pieniędzy na budowę Centrum, a dopóki montaż finansowy jest zagrożony nie rozpocznie procesu inwestycyjnego.

Radni podjęli również uchwałę ws. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku oraz w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego.

Na zakończenie sesji Starosta Szczecinecki udzielił odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych, które zadali na początku spotkania. W sprawie konsorcjum dwóch spółek - PKS Szczecinek i Komunikacji w Szczecinku uspokoił, że każda ma swojego właściciela i nie będzie żadnego dzielenia udziałów, a konsorcjum to porozumienie spółek i wspólne realizowanie celu. Dodał, że pod koniec marca Adam Wyszomirski Prezes Zarządu przedstawi finanse spółki oraz plany działań, a sprawa konsorcjum będzie jednym z tematów kwietniowej sesji. W sprawie dostępności do specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w „Szpitalu w Szczecinku” zapowiedział, że po szczegółowe informacje zwróci się do Adama Bielickiego Prezesa Zarządu spółki i przekaże je radnemu. Natomiast w sprawie Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji poinformował, że organizacja ubiegała się o dofinansowanie w konkursie ofert, ale dofinansowania nie otrzymała. Starosta zalecił, by Centrum rozszerzyło swoją ofertę i ubiegało się o środki w ramach tzw. małych grantów.

Edyta Wieleba-Matyśniak

REKLAMA

Przeczytaj take: