Dzi jest niedziela, 7 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Robert, Wiesaw, Antoni, Jarosaw, Ariadna

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Zarząd Powiatu z Absolutorium
Dodano: 2012-06-27 19:09:54

Zarząd Powiatu Szczecineckiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2011 r.

To była jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu w Szczecinku w ciągu roku. Podczas dzisiejszych obrad radni podjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 oraz udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2011 rok.

Zanim jednak radni udzielili absolutorium wysłuchali wystąpienia Starosty Szczecineckiego. Krzysztof Lis przybliżył szczegóły budżetu roku 2011 oraz przedstawił informacje o jego wykonaniu. Pełny tekst wystąpienia Starosty zamieszczamy poniżej.

-„ Sesja absolutoryjna to, oprócz analizy prawidłowości wykonania budżetu za rok miniony, próba podsumowania dokonań, planów i zamierzeń, które zostały zaplanowane przez Zarząd Powiatu i Starostę do realizacji. To sprawozdanie z wykonania budżetu informuje Państwa i nas wszystkich czy to co zaplanowaliśmy w budżecie na dany rok było realne i możliwe do spełnienia” – powiedział Krzysztof Lis.

Jeszcze przed głosowaniem, zgodnie z procedurą, radni zapoznali się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2011 rok; sprawozdaniem finansowym Powiatu Szczecineckiego za 2011 rok; uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Szczecinku z wykonania budżetu za 2011 rok (Uchwała Nr XXXVIII/144/Z/2012); informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2011 roku; opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2011; wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011; oraz opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu i jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu.

-„Przyznaję, że był to jeden z najlepszych budżetów. Dlatego cieszę, się że Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie” – powiedział już po głosowaniu Starosta Szczecinecki i przy okazji podziękował wszystkim za realizację ubiegłorocznego budżetu.

Podczas dzisiejszej sesji radni podjęli również kilka uchwał o innej niż ubiegłoroczny budżet tematyce – w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2012; o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2012 – 2026; o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2012 – 2015” oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu rzeczowego (aportu) do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po zakończeniu części uchwałodawczej sesji Starosta poinformował, że radny Jerzy Dudź, który za pośrednictwem radnego Arkadiusza Szczepaniaka złożył interpelację w sprawie działalności szczecineckiego szpitala, otrzyma pisemną odpowiedź.

tekst: Edyta Wieleba-Matyśniak

REKLAMA

Przeczytaj take: