Dzi jest sobota, 6 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Norbert, Laurenty, Dominika, Bogumi豉, Laura, Nora

WIADOMO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Zaproszenie do projektu finansowanego z Unii Europejskiej
Dodano: 2014-02-06 17:26:28

Uczestnicy Projektu

 1. Projekt skierowany jest do 42 os籀b, w tym: 26 kobiet i 16 m髒czyzn,
 2. Osoby przystpujce do projektu musz spenia nastpujce warunki:
  • by w wieku produkcyjnym tj. 18-60 l. w przypadku kobiet, 18-64 l. w przypadku m髒czyzn,
  • posiada status osoby bezrobotnej – tj. osoba zarejestrowanej we waciwym dla miejsca zameldowania staego lub czasowego Powiatowym Urzdzie Pracy jako osoba bezrobotna,
  • posiada status osoby niepenosprawnej,
  • by zdolnym do podjcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej poowie wymiaru czasu pracy,
  • zamieszkiwa jedn z gmin objtych wsparciem w ramach projektu: Grzmica, Barwice, Szczecinek – gmina wiejska,

Zakres wsparcia

 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
  • Poradnictwo psychologiczne i psychospoeczne – realizowane w formie spotka indywidualnych z doradc zawodowym, w wymiarze 8 godzin/osob
  • Poradnictwo zawodowe – realizowane w formie spotka indywidualnych z doradc, w wymiarze 8 godzin/osob oraz w formie warsztat籀w grupowych – w wymiarze 16 godzin/grup.
  • Szkolenia zawodowe (do wyboru 1 szkolenie):
   • „Archiwista/ka”
   • „Pracownik/ca kancelaryjny/a”
   • „Doradca klienta”
   • „Pracownik/ca ochrony fizycznej bez licencji”
   • „Kosmetyczka”
   • „Recepcjonista/ka”
   • „Ogrodnik teren籀w zieleni”
   • Ka髒de ze szkole realizowane w wymiarze 96 godzin. Na pocztku i kocu zaj przeprowadzone zostan testy sprawdzajce wiedz. Pozytywne zaliczenie testu + 80% obecnoci bdzie podstaw do wydania Uczestnikom Projektu zawiadcze o ukoczeniu szkolenia, zawierajcego opis nabytych kompetencji, zakres szkolenia i liczb godzin szkoleniowych. Uczestnicy otrzymaj stypendium szkoleniowe w wysokoci 6,59 z brutto za godzin szkolenia.
  • Sta髒e zawodowe - ka髒dy Uczestnik Projektu odbdzie w przedsibiorstwie w wojew籀dztwie zachodniopomorskim 3 miesiczny sta髒 zawodowy. Na zakoczenie sta髒u pracodawcy wystawi opinie, kt籀re bd stanowi podstaw do wydania zawiadczenia o ukoczeniu sta髒u. Uczestnicy otrzymaj wynagrodzenie za sta髒 w wysokoci 1 245,50 z brutto miesicznie.
  • Porednictwo pracy – realizowane w formie spotka indywidualnych z porednikiem pracy, w wymiarze 6 godzin/osob.

Szkolenia bd odbyway si w Szczecinku
Termin rekrutacji do 15.02.2013
Informacje- Ewa Klimkiewicz – Tel. 608 810 345, e-mail: ewa.fundacja@gmail.com

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: