Dzi jest pi徠ek, 5 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Walter, Bonifacy, Waleria, Kira

WIADOMO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Wiosenna zabawa
Dodano: 2014-03-24 10:53:14

Pierwszy Dzie髒 Wiosny w Zespole Szk髒 im. Jana III Sobieskiego przebiega髒 pod znakiem dobrej zabawy.

Zacz髒li髒my od pokazu zumby w wykonaniu grupy dziewcz髒t, kt髒re pilnie 髒wiczy髒y ju髒 kilka dni przed pi髒tkowym wyst髒pem. Nast髒pnie wszystkie klasy od "0" po trzecie gimnazjum zaprezentowa髒y swoje przebrania. Kog髒 tu nie by髒o! Wyst髒pili piraci, staruszkowie, policjanci, dzieci, hublot replica Indianie, s髒u髒ba zdrowia, wampiry, sportowcy, wojsko, postacie z bajek, hipisi, a najwi髒cej by髒o uroczych milutkich kociak髒w. W髒r髒d przebiera髒c髒w nie zabrak髒o oczywi髒cie nauczycieli, kt髒rzy cz髒sto byli trudno rozpoznawalni. Ka髒da klasa zaprezentowa髒a swoj髒 konkursow髒 marzann髒. Mo髒na stwierdzi髒, 髒e w r髒norodno髒ci tkwi urok. By髒y pi髒kne, zgrabne, wiotkie, du髒e, ma髒e, kolorowe... G髒髒wnym punktem programu by髒o karaoke z najwi髒kszymi przebojami. Zabawa tak porwa髒a i rozkr髒ci髒a publiczno髒髒, 髒e w pewnym momencie 髒piewa髒a ca髒a szko髒a. To dopiero by髒a rado髒髒 i integracja! Na zako髒czenie powitania wiosny rozstrzygni髒to konkursy na najlepiej przebran髒 klas髒, najlepsz髒 marzann髒 oraz najlepsze wykonanie piosenki. Zwyci髒zc髒w uraczono s髒odko髒ciami. Wi髒kszo髒髒 uczni髒w zata髒czy髒a kolejny raz zumb髒, by we wspania髒ych wiosennych nastrojach uda髒 si髒 w poszukiwaniu oznak nowej pory roku do swoich dom髒w.

rzecznik prasowy szko髒y
Katarzyna Rybak


REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: