Dzi jest wtorek, 4 sierpnia 2020 roku
Imieniny obchodzi: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Kto wspiera zdolnych uczniów?
Dodano: 2014-05-09 10:33:28

Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2014/2015.

Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne), przede wszystkim gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), pomysł na własny rozwój oraz sytuacja materialna kandydatów).

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2014 do czerwca 2015 w wysokości 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
- opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
- opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
- zakup podręczników i pomocy naukowych,
- zakup materiałów do twórczości artystycznej.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii. Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

- Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
- Sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),
- Pomysł na rozwój osobisty.

Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości

WYMAGANE DOKUMENTY.
- Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego, - Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

DARCZYŃCY AGRAFKI
- Fundacja Agory,
- Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich,
- darczyńcy indywidualni,
- instytucje.

Wypełniony komputerowo, podpisany wniosek (do pobrania na stronie www.fl.szczecinek.pl wraz z regulaminem) należy dostarczyć osobiście do biura Funduszu Tratwa Szczecinek- nominatora przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku w terminie do dnia 18 lipca 2014 r.

źródło: materiały prasowe Fundusz Tratwa Szczecinek

REKLAMA

Przeczytaj take: