Dzi jest czwartek, 21 listopada 2019 roku
Imieniny obchodzi: Janusz, Konrad, Albert, Maria, Regina

WIADOMOŽCI

PRACA    OG┼üOSZENIA    

REKLAMA

Start Projektu
Dodano: 2014-08-26 11:34:33

Wojew─Ć┼╝╦Łdzki Zak─Ć┼╝╦Ład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim przed─Ć┼╝╦Łu─Ć┼╝╦Ły─Ć┼╝╦Ł nab─Ć┼╝╦Łr do 10 wrze─Ć┼╝╦Łnia 2014r. dla ch─Ć┼╝╦Łtnych do za─Ć┼╝╦Ło─Ć┼╝╦Łenia w─Ć┼╝╦Łasnej dzia─Ć┼╝╦Łalno─Ć┼╝╦Łci gospodarczej w ramach Projektu ├ó┬Ç┬×Pomaga nam nauka├ó┬Ç┬Ł Programu Operacyjnego Kapita─Ć┼╝╦Ł Ludzki.

Projekt jest skierowany do nauczycieli i pracownik─Ć┼╝╦Łw instytucji sektora o─Ć┼╝╦Łwiaty, zamieszka─Ć┼╝╦Łych na terenie wojew─Ć┼╝╦Łdztwa zachodniopomorskiego zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagro─Ć┼╝╦Łonych zwolnieniem z przyczyn dotycz─Ć┼╝╦Łcych zak─Ć┼╝╦Ładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku.

UWAGA!!!!!!!
Informujemy, ─Ć┼╝╦Łe zgodnie z decyzj─Ć┼╝╦Ł PUP w projekcie mog─Ć┼╝╦Ł tak─Ć┼╝╦Łe uczestniczy─Ć┼╝╦Ł nauczyciel pracuj─Ć┼╝╦Łcy na ├ó┬Ç┬×umow─Ć┼╝╦Ł zlecenie├ó┬Ç┬Ł lub nauczyciel zatrudniony na czas okre─Ć┼╝╦Łlony.

W ramach projektu, przewidziano nast─Ć┼╝╦Łpuj─Ć┼╝╦Łce formy wsparcia dla os─Ć┼╝╦Łb ubiegaj─Ć┼╝╦Łcych si─Ć┼╝╦Ł o udzielenie pomocy na za─Ć┼╝╦Ło─Ć┼╝╦Łenie w─Ć┼╝╦Łasnej dzia─Ć┼╝╦Łalno─Ć┼╝╦Łci gospodarczej:

Zwolnieni lub zagro─Ć┼╝╦Łeni zwolnieniem nauczyciele ch─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł uzyskania dotacji na rozpocz─Ć┼╝╦Łcie dzia─Ć┼╝╦Łalno─Ć┼╝╦Łci gospodarczej mog─Ć┼╝╦Ł zg─Ć┼╝╦Łasza─Ć┼╝╦Ł na replique montre formularzu zg─Ć┼╝╦Łoszeniowym, kt─Ć┼╝╦Łry jest wraz z regulaminem na stronie http://www.zdz.gorzow.pl.

W sprawie szczeg─Ć┼╝╦Łowych informacji dotycz─Ć┼╝╦Łcych projektu prosz─Ć┼╝╦Ł o kontakt z Biurem Projektu ├ó┬Ç┬×Pomaga nam nauka├ó┬Ç┬Ł w Koszalinie:

Siedziba: O─Ć┼╝╦Łrodek Kszta─Ć┼╝╦Łcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwyci─Ć┼╝╦Łstwa 121, 75-601 Koszalin lub pod numerem: 512990648; 94 3422561, lub adresem e-mail: biuro@pracowniaib.pl

.

Uwaga:
Po zako─Ć┼╝╦Łczonej rekrutacji w zakresie: ├ó┬Ç┬×Udzielenia pomocy dla os─Ć┼╝╦Łb rozpoczynaj─Ć┼╝╦Łcych dzia─Ć┼╝╦Łalno─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł gospodarcz─Ć┼╝╦Ł├ó┬Ç┬Ł rozpoczniemy rekrutacj─Ć┼╝╦Ł w zakresie ├ó┬Ç┬×Pomocy dla os─Ć┼╝╦Łb zamierzaj─Ć┼╝╦Łcych zmieni─Ć┼╝╦Ł lub podwy─Ć┼╝╦Łszy─Ć┼╝╦Ł swoje kwalifikacje zawodowe (szkolenia, studia podyplomowe).

REKLAMA

Przeczytaj tak┐e: