Dzi jest czwartek, 9 lipca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Lukrecja, Weronika, Zenon, Sylwia, Hieronim, Paloma

WIADOMO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

NIE dla czadu!
Dodano: 2014-10-03 15:18:43

Rozpocza si akcja spoeczna „NIE dla czadu!”, kt籀r kolejny rok prowadzi Pastwowa Stra髒 Po髒arna. Ma ona za zadanie uwiadomi istnienie tego zagro髒enia.

Corocznie dochodzi na terenie kraju do wielu zdarze zwizanych z tlenkiem wgla, w wyniku czego wiele os籀b zostaje poszkodowanych. Niestety jest te髒 wiele ofiar miertelnych.

Tragedie ludzkie s czsto konsekwencj niewiedzy i lekcewa髒enia podstawowych zasad bezpieczestwa. Sprzyjajce aktualnie warunki atmosferyczne nie powinny usypia naszej czujnoci. Problem wzrasta szczeg籀lnie w okresie jesienno-zimowym, chocia髒 do akcji ratowniczo-ganiczych zwizanych z tlenkiem wgla stra髒acy wyje髒d髒aj w cigu caego roku.

Sposoby na uniknicie zatrucia tlenkiem wgla to m.in.:

- sprawne urzdzenia grzewcze (piece na paliwo stae i gazowe, itp.),
- szczelne przewody kominowe (wykonane przegldy kominiarskie ),
- sprawne przewody wentylacyjne (nie wolno zasania kratek wentylacyjnych, itp.),
- monta髒 czujek alarmowych,
- uwiadamianie – zar籀wno najmodszych (nauka bezpiecznych zachowa i waciwego postpowania), jak i os籀b starszych, zar籀wno u髒ytkownik籀w urzdze grzewczych, jaki i tych, kt籀rzy takich urzdze nie posiadaj, o zagro髒eniu i konsekwencjach jakie mog wynikn z lekcewa髒enia zasad bezpiecznego postpowania.

饕r籀do: www.bornesulinowo.pl

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: