Dzi jest pitek, 21 czerwca 2024 roku
Imieniny obchodzi: Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

VI �wiatowy Dzie� Serca w Szczecinku
Dodano: 2015-09-15 13:21:33

�wiatowy Dzie� Serca powsta� dzi�ki �wiatowej Federacji Serca, jako pozarz�dowej organizacji z siedzib� w Genewie. Dzie� ten jest obchodzony w ka�d� niedziel� wrze�nia, w ponad 120 krajach, od 2000 roku.

Stowarzyszenie Kardiologiczne "Moje Serce", wsp�lnie z Przychodni� Lekarsk� "Kariodent" organizuje ju� VI �wiatowy Dzie� Serca w Szczecinku.

Przez 5 lat odbywa� si� on w Kinie "Wolno��", tym razem w celach promocyjnych odb�dzie si� w pomieszczeniach CK Zamek.

G��wnym akcentem niedzielnego (20.09) spotkania b�d� prelekcje lekarzy kardiolog�w Szpitala Wojew�dzkiego w Koszalinie - dr n. med. Krzysztofa Krzy�anwskiego i dr Marka Gaseckiego na temat "Leczenie zaburze� rytmu serca", oraz "Zawa� serca jako g��wnego przest�pcy �ycia".

Wcze�niej b�dzie mo�na skorzysta� z bezp�atnych bada�, takich jak pomiar ci�nienia, poziomu cukru i cholesterolu. R�wnolegle bedzie mo�na skorzysta� z bezp�atnych konsultacji psychologa, fizjoterapeuty, rehabilitanty, masa�ysty, dietetyka, oraz specjalisty w �wiczeniu pami�ci.

Go��mi honorowymi b�d� prof. dr hab. Mieczys�aw Cieszko, oraz dr hab. n. med. Mariusz Listewnik.

Organizatorzy serdecznie zapraszaj� nie tylko mieszka�c�w Szczecinka, ale r�wnie� o�ciennych miejscowo�ci.

Udzia� w obchodach jest oczywi�cie bezp�atny.

Replica Handbags UK,Replica Chanel Handbags
Richard Mille Replica Watches https://www.trustytimewatch.com/richard-mille.html

REKLAMA

Przeczytaj take: