Dzi jest pi徠ek, 25 czerwca 2021 roku
Imieniny obchodzi: ㄆcja, Wilhelm, Dorota, Witold

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Walne Zgromadzenie "Wielimia"
Dodano: 2013-07-05 22:42:11

W pitek, 5 lipca 2013r. na Walnym Zgromadzeniu Czonk籀w zebrali si sympatycy szczecineckiego Wielimia. Cel spotkania - podsumowanie ostatnich 3 lat dziaalnoci, wybory nowych wadz Klubu oraz om籀wienie plan籀w dziaania na nadchodzcy sezon.

Pierwsz, przegosowan uchwa (przyjt jednogonie) bya sprawa zmiany nazwy Klubu. Z dotychczasowej znikn czon "Ludowy". Od dnia dzisiejszego obowizujc nazw jest: Klub Sportowy WIELIM. W kolejnych punktach przyjto uchwa o ustpieniu dotychczasowego oraz przegosowanie skadu nowego Zarzdu Klubu, a tak髒e Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzeni znaczn cz czasu powicili na dyskusj o dalszych losach Wielimia. Om籀wienie kwestii finansowych, sponsorskich, zawodniczych, szkoleniowych oraz organizacyjnych byo prawdopodobnie najwa髒niejsz czci zakoczonego spotkania.

Z

ebrani jednogonie przyjli nowy Zarzd Klubu, na czele kt籀rego po kilkuletniej przerwie ponownie stan Pan Adam Michaowski. Na w-ce Prezes籀w wybrani zostali: Szymon Ochocki oraz Rafa Glanc. Pozostay skad Zarzdu, to: Maciej Klim (Sekretarz Klubu), Pawe Spryszyski (Skarbnik Klubu), Marcin Tadzik (Rzecznik Prasowy Klubu), Marek Tokaczew, Pawe Jakimiec, Dawid Socha oraz Maciej Makselon.

Zmieni si tak髒e skad Komisji Rewizyjnej. Obecnie zasiada w niej bd: Tomasz Siudak, Patrycja Ochocka, Magdalena Uszyo oraz Katarzyna Tokaczew.

Nowy Zarzd spotka si ponownie ju髒 w czwartek, 18 lipca br., aby na spokojnie powr籀ci do rozm籀w, dziki kt籀rym "dopite" zostan wszelkie sprawy, zwizane z funkcjonowaniem Klubu w IV Lidze.

W imieniu swoim, a tak髒e nowego Zarzdu K.S. WIELIM chciabym podzikowa wszystkim, kt籀rzy powicili si Klubowi w ostatnich 3 latach; zawodnikom, trenerowi, a przede wszystkim ustpujcemu Zarzdowi w skadzie: Szymon Bednarski (p.o. Prezesa), Pawe Kwiecie oraz Bogusaw osek. Wielkie dziki za Wasze oddanie, prac i wsp籀lny sukces, jakim niewtpliwie jest awans do wymarzonej IV Ligi.

Marcin Tadzik
Rzecznik Prasowy
K.S. WIELIM

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: