Dzi jest pi徠ek, 25 czerwca 2021 roku
Imieniny obchodzi: ㄆcja, Wilhelm, Dorota, Witold

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Tropem Starego Doktora
Dodano: 2012-04-03 12:05:00

"O Januszu Korczaku" Stefania Ney (Grodzieska)

W 2012 r. przypadaj dwie wa髒ne rocznice zwizane z postaci Janusza Korczaka - 70. rocznica mierci w obozie zagady w Treblince i 100. rocznica zao髒enia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. We wrzeniu 2011 r. Sejm podj uchwa ustanawiajc rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

W ramach obchod籀w tego wydarzenia Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Modzie髒y w Szczecinku zorganizowaa 22 marca br. konkurs wiedzy o 髒yciu i tw籀rczoci Janusza Korczaka. W szranki z uczniami klasy pitej i sz籀stej z powiatu szczecineckiego stanli trzej uczniowie klasy czwartej Zespou Szk籀 w Grzmicej: Szymon G籀rka, Jakub Kania i Bartosz Czeszczewik. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, opr籀cz przeprowadzenia lekcji powiconej Januszowi Korczakowi, byo oczywicie poznanie 髒ycia i dorobku literackiego tego sawnego polskiego pedagoga. Podczas przygotowa do konkursu wiele emocji wzbudzia biografia autora, jego dziaalno spoeczno-kulturalna, medyczna, publicystyczna, a przede wszystkim pedagogiczna. Organizacja 髒ycia w Domu Sierot (rada samorzdowa, sejm dziecicy, sd kole髒eski), to ju髒 konkretne zastosowania idei korczakowskich poprzez wyznaczanie zada ze wiata dorosych. Zdziwienie wr籀d uczni籀w wzbudzi fakt, 髒e zatrudnienie wychowawcy odbywao si po zaakceptowaniu go przez wychowank籀w. Uczni籀w zaskoczyo tak髒e, i髒 Korczak skupia si nie tylko na ksztatowaniu mocnego fundamentu wzorowej postawy etycznej wychowank籀w, ale r籀wnie du髒o w tym wzgldzie wymaga od wychowawc籀w, kt籀rych charakteryzowa powinna przede wszystkim ogromna mio pedagogiczna.

Uczniowie zauwa髒yli, 髒e inicjatywa zao髒enia Maego Przegldu, czy te髒 gadaninki radiowe Starego Doktora wiadczyy o Jego unikalnym ukochaniu dzieci. Wielki szacunek i podziw wzbudzia przede wszystkim postawa Janusza Korczaka w czasach Holocaustu, Jego oddanie i heroiczna mier. ?驍auj, 髒e jeszcze do niedawna nie wiedziaem, 髒e Kto taki istnia? - powiedzia jeden z przygotowujcych si uczni籀w.

Najpopularniejsz powieci dla dzieci autorstwa Janusza Korczaka jest ksi髒ka "Kr籀l Maciu Pierwszy". Wiele pyta we wspomnianym konkursie dotyczyo wanie tej lektury: "Jak mia na imi kolega Maciusia I?", "Na czym polegaa pierwsza reforma w pastwie?", "Na jak kar zosta skazany bohater?" oraz kilka innych.

Po piciu turach pyta reprezentacja Szkoy Podstawowej w Grzmicej bya nadal w grze. Pierwsza dogrywka wyeliminowaa kolejn dru髒yn. Druga dogrywka z kolejn porcj pyta zdecydowaa o trzecim miejscu reprezentacji z Grzmicej. Uczniowie otrzymali pamitkowe dyplomy i ksi髒ki, nauczyciel opiekun, Danuta Biegaska - ksi髒ki do biblioteki szkolnej.

Zaanga髒owanie uczni籀w, duch walki i honorowe miejsce ?na pudle? wiadcz o udanym debiucie adept籀w wiedzy o Januszu Korczaku. Mamy nadziej, 髒e pr籀cz nagr籀d i satysfakcji dzieci wyniosy z tego wydarzenia r籀wnie髒 co wicej - wiedz o wartociach, kt籀re propagowa Janusz Korczak. Trzy fundamentalne idee korczakowskie: godno dziecka, prawa dziecka i dziecice obywatelstwo zgodnie z zamysem Starego Doktora ewoluuj w naszych szkoach. Staramy si i korczakowsk drog praw dziecka.

Danuta Biegaska

http://www.grzmiaca.org.pl/

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: