Dzi jest pitek, 25 czerwca 2021 roku
Imieniny obchodzi: ucja, Wilhelm, Dorota, Witold

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Działaj Lokalnie w powiecie szczecineckim - podsumowanie
Dodano: 2014-03-13 15:46:39

W dniu 12 marca 2014 r. w szczecineckiego zamku dokonane zostało podsumowanie II edycji programu „Działaj Lokalnie” realizowanego w powiecie szczecineckim przez stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek.

foto: Waldemar Urbaniak

Ze środków programu „Działaj Lokalnie” wspierane są inicjatywy społeczne mieszkańców wsi i małych miast mające charakter dobra wspólnego. O granty z tego programu ubiegać się mogą organizacje pozarządowe tj. stowarzyszenia i fundacje oraz grupy nieformalne. Na budżet programu „Działaj Lokalnie” składają się środki Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz zebrane lokalnie darowizny firm, instytucji i osób prywatnych.

W roku 2013 na dotacje dla organizacji uczestniczących w Programie przekazana została kwota 29.700,00zł. W powiecie szczecineckim zrealizowanych zostało 9 projektów , których efektem było utworzenie infrastruktury rekreacyjno – sportowej, integracja mieszkańców, nabycie nowych umiejętności. Ogólna wartość zrealizowanych projektów wyniosła 74.800,00 zł. Do działań tych włączyło się 78 wolontariuszy.

W trakcie uroczystości podsumowującej program „Działaj Lokalnie” w powiecie szczecineckim miało miejsce wystąpienie starosty pana Krzysztofa Lisa, który opisał historię przemian samorządowych w Polsce. Pan Krzysztof Lis dokonał też opisu wielkości zaangażowania społecznego mieszkańców powiatu szczecineckiego, określił obszary funkcjonowania sektora pozarządowego jak też wskazał rolę i znaczenie takich programów jak „Działaj Lokalnie”. Starosta przedstawił zgromadzonym ciekawą inicjatywę władz powiatowych skierowaną do organizacji pozarządowych. Przewidziane jest wydzielenie w budżecie powiatu szczecineckiego środków na wkłady własne organizacji wymaganych w różnych konkursach grantowych.

Ważnym wydarzeniem w czasie uroczystości były prezentacje zrealizowanych projektów dokonywane przez uczestników Programu. Zarówno ekspresja tych wystąpień jak i forma przekazu potwierdziły z jednej strony zaangażowanie realizatorów jak i skuteczność Programu „Działaj Lokalnie” . Jeden z uczestników stwierdził , iż udział w tym programie sprawił, że jego organizacja weszła na „wyższy lewel” w zakresie profesjonalizacji jej funkcjonowania. Czterech uczestników Programu zdecydowało się na twórcze opowiadanie o swoich projektach i przystąpili do konkursu „Opowiedz”. Nagroda główna w tym konkursie wynosiła 500,00zl i otrzymała ją Grupa Działań Lokalnych „Godzisław” za film pt. „Kraina jakiej nie znacie”. Uroczystość zakończyła wystawa prac fotograficznych pn. „Działaj lokalnie w obiektywie”. Wystawa dostępna jest dla mieszkańców do dnia 16 marca 2014 roku.

Fotorelacja z podsumowania

Fundusz Tratwa

REKLAMA

Przeczytaj take: