Dzi jest pitek, 25 czerwca 2021 roku
Imieniny obchodzi: ucja, Wilhelm, Dorota, Witold

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Nagrody, dyskusja i uchwały
Dodano: 2014-07-01 13:30:10

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Powiatu w Szczecinku poświęcona była sprawom szczecineckiej służbie zdrowia.

Ostatnią przed sezonem urlopowym sesję Rady Powiatu w Szczecinku (30.06.2014 r.) rozpoczęła uroczystość nagrodzenia klubów sportowych i szkół, które w minionym roku uzyskały najlepsze wyniki. W roku 2013 Powiat Szczecinecki zajął 79 miejsce (na 361) w kraju we Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży, co daje czwarte miejsce (na 21) w województwie zachodniopomorskim. W ramach współzawodnictwa klubowego uczestniczyło 3329 klubów (203 kluby z województwa zachodniopomorskiego), z czego 14 z terenu powiatu szczecineckiego.

Klasyfikacja klubów z terenu powiatu szczecineckiego przedstawia się następująco:

 1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TAEKWONDO w Bornem Sulinowie – 186 miejsce w kraju, 7 w województwie (155,00 pkt);
 2. Klub Sportów Walki Szczecinek – 307 miejsce w kraju, 16 w województwie (110,00 pkt);
 3. Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA Szczecinek – 926 miejsce w kraju, 55 w województwie (39,00 pkt);
 4. Ludowy Klub Kajakowy HUBERTUS Biały Bór – 1211 miejsce w kraju, 73 w województwie (27,00 pkt);
 5. MATOPOS Szczecinek – 1448 miejsce w kraju, 88 w województwie (20,50 pkt);
 6. Miejski Klub Pływacki Szczecinek – 1496 miejsce w kraju, 91 w województwie (19,25 pkt);
 7. Centrum Szkolenia Jeździeckiego COVAL Biały Bór – 1924 miejsce w kraju, 121 w województwie (12,00 pkt);
 8. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Barwice – 1924 miejsce w kraju, 121 w województwie (12,00 pkt);
 9. Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Barwicach – 2095 miejsce w kraju, 129 w województwie (10,00 pkt);
 10. Szczecinecki Klub Karate KYOKUSHIN – 2175 miejsce w kraju, 134 w województwie (9,00 pkt);
 11. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska w Szczecinku – 2277 miejsce w kraju, 137 w województwie (8,00 pkt);
 12. Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe – 2705 miejsce w kraju, 170 w województwie (4,00 pkt);
 13. Klub Sportowy Triathlon Szczecinek – 2841 miejsce w kraju, 172 w województwie (3,00 pkt);
 14. Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecinek – 2982 miejsce w kraju, 180 w województwie (2,00 pkt);

Klubom, które zajęły trzy pierwsze miejsca przyznane zostały środki pieniężne na zakup sprzętu sportowego:

I miejsce – 3.000.00 zł (Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo Borne Sulinowo)

II miejsce – 2.000,00 zł (Klub Sportów Walki Szczecinek)

III miejsce – 1.000,00 zł (Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek)

Najlepsze wyniki w ramach współzawodnictwa szkół w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęły:

 1. W ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Szkoła Podstawowa w Barwicach – 20 miejsce (104 pkt) na 335 sklasyfikowanych szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego;
 2. W ramach Wojewódzkiej Gimnazjady – Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku – 11 miejsce (165 pkt) na 228 sklasyfikowanych szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego;
 3. W ramach Wojewódzkiej Licealiady na 131 sklasyfikowanych szkół z województwa zachodniopomorskiego: Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku – 13 miejsce (131 pkt); I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku – 14 miejsce (123 pkt); Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku – 20 miejsce (105 pkt).

Trzy najlepsze szkoły ponadgimnazjalne, najlepsza szkoła gimnazjalna i podstawowa uhonorowane zostały w kwocie po 500,00 zł na zakup sprzętu sportowego.

Przed przyjęciem porządku obrad radny Arkadiusz Szczepaniak wystąpił o wykreślenie z porządku obrad uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz określenia kierunku działań Zarządu Powiatu Szczecineckiego przy ustalaniu i zawieraniu umowy dzierżawy wymienionej nieruchomości Wniosek radnego nie spotkał się jednak z poparciem. Przy 1 głosie za, 9 przeciw i 1 wstrzymującym się, radni odrzucili wniosek.

W punkcie dotyczącym interpelacji radnych, Arkadiusz Szczepaniak pytał o letnie utrzymanie dróg, powiatowych, montaż finansowy pracowni i zakupu tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego, zagrożenie barszczem Sosnowskiego oraz wniósł o wycinkę niebezpiecznych gałęzi na osiedlu Świątki w Szczecinku.

Punkt dotyczący szczecineckiego szpitala otworzyła szczegółowa informacja Starosty Szczecineckiego, który przypomniał, że w ostatnich latach w szpitalu zainwestowanych zostało około 30 mln zł, co plasuje naszą placówkę w czołówce i wpływa na jej poziom referencji, świadczone usługi.

Na sesji obecny był Burmistrz Szczecinka, który przypomniał trud i wysiłek, jaki został podjęty przez przedstawicieli właścicieli szpitala i parlamentarzystów, m.in. Elżbiety Bieńkowskiej Wicepremier, Piotra Zientarskiego Senatora RP, na rzecz pozyskania wsparcia finansowego. Podziękował za dotychczasową współpracę i przekonywał, by w wyniku braku środków finansowych na inwestycje z niczego nie zrezygnować, a poszukać w budżecie środków. Zadeklarował, ze Miasto sprzedało działki w SSSE i dzięki temu, o ile radni miejscy wyrażą zgodę, możliwe będzie wsparcie inwestycji w szpitalu.

W sesji uczestniczył też Adam Wyszomirski Prezes Szpitala w Szczecinku, który przypomniał planowane inwestycje. Wyjaśnił, że do września zaplanowana jest przeprowadzka do nowej części szpitala i remont byłego oddziału internistycznego, intensywnej terapii. Poinformował o kontrakcie dla szpitala - około 30 mln zł oraz zysku na poziomie 300-400 tys zł, którym powinien zamknąć się ten rok. Jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, to Prezes przekazał, że w pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje priorytetowe i te, na które będzie stać spółkę. W swojej wypowiedzi ujął też informacje nt. płac i kadr szpitala. Poinformował, że zostały urealnione płace lekarzy, zwiększono zatrudnienie na anestezjologii oraz zapowiedział, że od stycznia 2015 r., personel otrzyma wyższe uposażenie, że po uruchomieniu nowej części szpitala być może, jeśli taka będzie decyzja ordynatorów, zwiększy zatrudnienie. Warto dodać, ze 20 pracowników jest zatrudnionych ze środków PUP, m.in. opiekunki medyczne, personel pomocniczy.

W punkcie dotyczącym spraw szczecineckiego szpitala wypowiedzieli się też właściciele 3 prywatnych placówek medycznych. Paweł Szycko, Prezes Podimedu, poinformował, że w ostatnich latach w infrastrukturę medyczną i sprzęt prywatne podmioty zainwestowały ponad 30 mln zł, dzięki czemu, w ramach ubezpieczenia, mieszkańcy powiatu mają dostęp do świadczeń na wysokim poziomie, które często dostępne są dopiero w mieście wojewódzkim. Wytłumaczył, że kolejki są wynikiem dużego zapotrzebowania i limitów płatnika, nie zaś ustalone przez podmioty. Poinformował też, że Podimed planuje w przyszłości uruchomić świadczenia neurologiczne, stąd zaplanowana jest inwestycja - rozbudowa budynku, w którym umiejscowione są podmioty prywatne.

Wypowiedział się też Marek Szufladowicz z Allenortu. Przypomniał, jak dużą ilość zabiegów ratujących życie zrealizował oddział kardiologiczny i stąd spółka zaplanowała inwestycję – budowę oddziału kardiologicznego. Szef Allenortu poprosił radnych o głos popierający uchwałę w tej sprawie.

Z kolei Krzysztof Wruk właściciel spółki Dializa przypomniał działania podmiotów prywatnych na rzecz szczecineckich pacjentów, współpracę z samorządami, szpitalem, ilości uratowanych ludzkich istnień, ze dzięki wspólnym działaniom pacjent nie zauważa, że jest na innym, prywatnym oddziale. Potwierdził, ze kardiologia wymaga nowych łóżek, czyli oddziału i zaproponował, ze szpital powinien zainwestować w oddział chemioterapii.

Starosta podsumował dyskusje i powiedział, ze wraz z burmistrzem zastanawiają się nad kwestią zaadaptowania wolnej części szpitala. Przyznał, ze niezbędnym jest przygotować strategię na przyszłość, zespół, który byłby płaszczyzną do współpracy podmiotów prywatnych. Po wystąpieniu wszystkich głos zabrał też Burmistrz. Uważa, ze inwestycje należy przeprowadzić jak najszybciej, by otrzymali kontrakt na świadczenia. Poprosił, by radni wyrazili zgodę na dzierżawę.

W części uchwałodawczej radni przyjęli 5 uchwał, w tym wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz określenia kierunku działań Zarządu Powiatu Szczecineckiego przy ustalaniu i zawieraniu umowy dzierżawy wymienionej nieruchomości; o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2016”; o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014; określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania; przystąpienia Powiatu Szczecineckiego do Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Nowych Bielicach. Zapoznali się również z „Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczecineckiego za lata 2011 – 2012”.

tekst i zdjęcia: Edyta Wieleba-Matyśniak

REKLAMA

Przeczytaj take: