Dzi jest pitek, 25 czerwca 2021 roku
Imieniny obchodzi: ucja, Wilhelm, Dorota, Witold

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Ferie zimowe z Academiďż˝ Nautica
Dodano: 2015-01-31 18:53:04

Przez ca�y tydzie� dzieci i m�odzie� na co dzie� ucz�szczaj�ca na regularne zaj�cia w grupach turystyczno-krajoznawczej, �eglarskiej, w�dkarskiej, wakeboardowej, nart wodnych i B��kitny Patrol bra�a udzia� w zimowych feriach z Academi� Nautic�.

https://www.reeftiger.de/herrenuhren/schwarz-uhren.html

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna przygotowa�a na ten czas mn�stwo r�norodnych atrakcji na ka�dy dzie� tygodnia. Pierwszego dnia zimowej zabawy uczestnicy ferii bawili si� aktywnie na szczecineckim lodowisku, a ju� drugiego dnia wygrzewali na basenie, pr�buj�c swoich si� pod wod� z ca�ym sprz�tem do nurkowania. Zwiedzanie Muzeum Militarnego w szczecineckim bunkrze Wa�u Pomorskiego oraz zabawy przy ognisku i pieczenie kie�basek – trzeci dzie� ferii w klimacie militarnym, za� czwartego dnia weso�a ekipa z Academii Nautica pojecha�a do Warszawy, aby „rozgrza� m�zgi na zim�”. Pod taki has�em zg��bia�a tajniki wiedzy o �wiecie w Centrum Nauki Kopernik. Ferie z Academi� Nautic� dobiegaj� ko�ca, dzisiaj na zako�czenie seans filmowy 3D w Kinie Wolno��.

- Ferie zimowe s� dla dzieciak�w wyj�tkowym czasem i by� to r�wnie� niezapomniany czas w Academii Nautica. Dzieci mia�y okazj� skorzysta� z ciekawych atrakcji, aktywnie wypocz�� w gronie swoich przyjaci� i spr�bowa� czego� nowego. Bawi�y si� �wietnie i my�l�, �e po takim odpoczynku s� pe�ne energii i gotowe do rozpocz�cia kolejnego semestru w szkole oraz pe�ni zapa�u do regularnych zaj�� w Academii Nautica – m�wi Katarzyna Kucaba, dyrektor Academii Nautica.

Ca�a fotogaleria dost�pna na: http://szlot.pl/galleries/ferie-zimowe-z-academia-nautica/

info i zdj�cia: SzLOT

REKLAMA

Przeczytaj take: