Dzi jest poniedzia貫k, 13 lipca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Ernest, Ma貪orzata, Daniela, Kinga, Sara, Andrzej, Irwina

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Gminna sesja
Dodano: 2012-12-28 21:39:33

Uchwalono ju髒 bud髒et powiatu, miasta, wic przyszed i czas na gmin. Dlatego dzi w sali konferencyjnej Urzdu Gminy odbyy si ostatnie obrady w 2012 roku. Radni gosowali nad wieloma uchwaami, jednak do najwa髒niejszych nale髒ao wprowadzenie zmian w bud髒ecie bie髒cego roku, przyjcie bud髒etu na rok 2013 i punkty zwizane z odpadami komunalnymi.

Po pytaniach do w籀jta Janusza Babiskiego rozpocza si debata nad zaplanowanymi uchwaami. I tak w zmianach w bud髒ecie 2012 w zwizku z nieukoczeniem inwestycji zwizanej z oczyszczalni ciek籀w w Turowie, kt籀ra na ten wanie rok bya planowana, bud髒et gminy ma nadwy髒k nieco ponad 182 tys. zotych mimo tego, 髒e zakadano deficyt.

W kwestii nowego bud髒etu nie obyo si bez dyskusji. Radni Pastuszek i Bernard na przemian zasypywali pytaniami i W籀jta i Skarbnik Mirosaw Persk. Wnikliwie wypytywali o inwestycje drogowe, wiadczenia dla os籀b fizycznych, owiat, zatrudnienie i doksztacanie pracownik籀w. Ostatecznie opozycja uwa髒aa bud髒et za nierealny, gdzie konieczne byoby urealnienie r籀wnie髒 dochod籀w. Ale mimo to zosta on uchwalony przy 5 gosach wstrzymujcych si.

Uchway dotyczce odpad籀w komunalnych wywoay jeszcze wiksze poruszenie ni髒 bud髒et. Jako, 髒e nowa ustawa zakada, 髒e to gminy bd odpowiaday za mieci i to bezporednio z nimi mieszkacy bd podpisywa umowy to p籀ki co, radni gminy ustalili ni髒sze opaty: 5z brutto od osoby miesicznie za selekcjonowane odpady i 7,50 z za nieselekcjonowane. Mimo to, 髒e udao si jednogonie zadba o portfele mieszkac籀w Gminy Szczecinek, radni nie ukrywali swoich negatywnych pogld籀w na temat ksztatu ustawy „mieciowej” i sposobu wprowadzania jej w 髒ycie.

Magdalena Uszyo

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: